Senirkent Tarihi

  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER      Veli Baba Menakıbına Göre Uluborlu’nun Fethi     Veli Baba Menakıpnamesinde Uluborlu ve çevresinin fethinde Veli Babanın atalarının verdikleri mücadeleye de yer verilmiştir. Menakıpnamede, Uluborlu’nun Abbasi Halifesi Müstezi bi Emrillah zamanında H.566-575 (M.1170-1179) fetholunduğu; bu bölgenin bir müddet sonra Rumların eline geçtiği ve H.593 (M.1196) yılında yeniden fethedildiği; […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER     ÖZET: Isparta ili Senirkent ilçesine bağlı Uluğbey köyü hakkında elimizde zengin bir arşiv malzemesi mevcut. Veli Baba Menakıpnamesi, Uluğbey köyü adına önemli bir değer. Ayrıca Uluğbey köyünde bulunan Veli Baba Zaviyesi Vakfı, Veli Baba’nın Kara Haydaroğlu Mehmet tarafından şehit edilişi ve Veli Baba Türbesi hakkında elimizde birçok belge ve bilgi […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER   7. Senirkent İlçesinin Şehit ve Gazileri Birinci Dünya Savaşı ve İstiklâl Harbi’ne Senirkent’ten kaç kişinin iştirak ettiğine dair maalesef elimizde bilgi mevcut değil. Savaşa iştirak edenlerden kaçı şehit oldu, kaçı sağ döndü, bu konuda da yeterli bilgi yok. Mesela annemin ağabeyi Koçhasanlardan Hasan Ali, Birinci Dünya Harbinde askere alınmıştır. Ancak, […]
  1. Makale
     Dr. İbrahim KARAER     Cephede Senirkentli Bir Subay Bekir Sıtkı Efendi   Isparta Heyet-i Milliyesinden 7 Nisan 1336 (1920) tarihinde Senirkent Nahiyesi Heyet-i Milliyesine çekilen telgrafta; İhtiyat Zabit Vekili olup Senirkent nahiyesinden cepheye sevk edilen Bekir Sıtkı Efendinin ailesinin geçimini sağlamakta zorlandığından bahisle adı geçenin Isparta Heyetine bir mektup gönderdiği belirtilerek, cephede […]
  1. Makale
          Dr. İbrahim KARAER   “Senirkent Tarihi” adlı dizi yazımızın bu bölümünde, Senirkent halkının Milli Mücadele Döneminde düşman işgaline ve memleketin huzurunu bozan çetelere karşı verdiği mücadeleyi anlatacağız. 16 Ekim 1918 – 22 Aralık 1920 tarihleri arasında Senirkent’te Nahiye Müdürü olarak görev yapan Ahmet İhsan Kılıç ve Isparta Kuvayı Milliye Reisi […]
  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER       Isparta ili Senirkent ilçesine bağlı “Büyükkabaca Kasabası Tarihi” ile ilgili yazımızın dördüncü ve son bölümünde; kasabanın ekonomi tarihi ile ilgili belge ve bilgileri değerlendireceğiz.   Büyükkabaca Kasabasının Ekonomik Yapısı   Arazi Varlığı ve Kullanılışı   Büyükkabaca köyünün 1478 tarihinde 2.400 dönüm, 1501 tarihinde 2.300 dönüm, 1522 tarihinde […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER       Isparta ili Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca kasabası tarihini ele aldığımız yazı dizisinin üçüncü bölümünde; Büyükkabaca kasabasının nüfus gelişimi, sosyal ve etnik yapısını değerlendireceğimiz.    Büyükkabaca Kasabasının Sosyal ve Etnik yapısı   Yörükkabacalu köyünü kuranlar, 1220-1230 tarihlerinde büyük göç dalgası ile Horasan bölgesinden gelen Oğuz boylarından Yıva boyuna bağlı […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER     Isparta ili Senirkent ilçesine bağlı “Büyükkabaca Kasabası Tarihi” konulu yazımızın ikinci bölümünde, Büyükkabaca kasabası tarihi ile ilgili belgeleri değerlendireceğiz.   Büyükkabaca Kasabası Tarihi Hakkında Belgeler   Yörükkabaca köyü ile ilgili 1478 tarihli TT30 numaralı tahrir defterindeki bilgiler şöyledir: Karye-i Yörükkabaca tımar Ali rubu / Mehmet ve Ali / Mahmut ve […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER     NOT: Bu yazı, Senirkent Yükseliş gazetesinin Kasım 2017 tarihli 221.sayısından itibaren dört bölüm halinde yayınlanan “Büyükkabaca Kasabası Tarihi” başlıklı yazımızın yeniden gözden geçirilmiş halidir. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden tespit ettiğimiz belge kopyalarının görüntüleri ve transkribelerini ilave edip, yeni değerlendirmelerle yazımızı zenginleştirdik.   Büyükkabaca Kasabasının Konumu   Büyükkabaca kasabası, Isparta ili Senirkent […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER   Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan Uluborlu kazası vakıfları hakkındaki defterleri incelemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda, EV.d 22020 numaralı ve 24 Rabiul-ahir1288 – 25 Cemaziyel-evvel 1288 (13 Temmuz 1871- 12 Ağustos 1871) tarihli Isparta maa-Burdur sancağı dahilinde kain evkaf-ı şeriften seksen yedi senesi Temmuz zarfında vuku bulan ferağ ve intikalden hasıl olan rüsumat, […]

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.