Dr. İbrahim KARAER

 

7. Senirkent İlçesinin Şehit ve Gazileri

Birinci Dünya Savaşı ve İstiklâl Harbi’ne Senirkent’ten kaç kişinin iştirak ettiğine dair maalesef elimizde bilgi mevcut değil. Savaşa iştirak edenlerden kaçı şehit oldu, kaçı sağ döndü, bu konuda da yeterli bilgi yok. Mesela annemin ağabeyi Koçhasanlardan Hasan Ali, Birinci Dünya Harbinde askere alınmıştır. Ancak, Hasan Ali sağ olarak baba ocağına dönememiş,  şehit oldu­ğuna dair ailesine herhangi bir bilgi intikal etmemiştir. Dayım Hasan Ali örneğinde olduğu gibi, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşında hakkında kayıt tutulamamış yüzlerce şehidimiz mevcuttur.

Resmi kayıtlardan I. Dünya Savaşında Başköy’den 1, Büyükabaca’dan 1, Yassören’den 3, Senirkent’ten 15 şehidin ismini tespit edebildik. Millî Mücadeleye katılan Akkeçili’den 1, Garip’ten 1, Gençali’den 1, Büyükkabaca’dan 26, Ortayazı (Güreme)’den 2, Uluğbey’den 18, Yassıören’den 10 ve Senirkent’ten 114 gazi istiklâl madalyası ile ödüllendirilmiştir. Senirkent Belediye Başkanlarından Bezirganzade Ali Efendi (İzgi) ve Öğretmen Ali Ragıp Ertekin’in biyografilerinden, İsmail Şavklı’nın gazilik beratından Millî Mücadeledeki başarılarından dolayı İstiklâl Madalyası ile ödüllendirildiklerini öğreniyoruz. Ayrıca basında çıkan bir yazıdan Senirkentli Fatma Şimşek (Kara Fatma)’in de istiklal madalyası ile ödüllendirildiğini öğreniyoruz.

Milli Mücadeleye Katkılarından Dolayı İstiklal Madalyasıyla Ödüllendirilen Bezirganzade Ali Efendi (İzgi) (1868-1937)

Bezirganzade Ali Efendi (İzgi), 1868 yılında Senirkent’te doğdu. Avukat Bahattin İzgi’nin babasıdır. Konya Hukuk Mektebi mezunu, ruhsatlı dava vekili (avukat). Mecelleyi ezbere bildiği için Isparta çevresinde Mecelleci Ali Efendi olarak tanınmıştır. Varlıklı, bilgili ve cesur bir insan olan Ali Efendi, 1913-1916 yılları arasında Senirkent Belediye Başkanlığı yapmıştır. Milli Mücadele döneminde Senirkent Müdafaa-i Hukuk Reisliğini üstlenmiştir. Ali Efendi; “Orduya yaptığı yardımlar, eşkıyalara karşı takındığı tavırlar ve Milli Mücadeleye olan katkılarından dolayı İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiş ve 1937 yılında vefat etmiştir (İzgi, Temmuz, Ağustos 2007).

İstiklal Savaşı Gazilerinden İsmail Şavklı (01.07.1887 – 10.08.1951)

İsmail Şavklı, İstiklal Harbinde Piyade Birinci Mülazım (Üsteğmen) olarak görev yapmış ve 10 Ağustos 1951 tarihinde Senirkent’te vefat etmiştir. İsmail Şavklı’nın baba adı Hacı Hüseyin, anne adı Ayşe olup, 1 Temmuz 1887 tarihinde Senirkent’te doğmuştur. Eğitim durumu bilinmiyor. Ancak, askerliğini subay olarak yaptığına göre en azından rüştiye mezunu olduğu tahmin ediliyor. İsmail Şavklı Efendi hakkında elimizde ayrıntılı bilgi mevcut değil. 17 Şubat 1920 tarihinde Senirkent Nahiyesi Heyet-i Milliyesinin Turgutlar Mahallesi Heyetinde görev almış, milli ordunun kurulmasından sonra subay olarak orduya katılmıştır. Asker dönüşü çiftçilikle meşgul olduğu tahmin ediliyor. Gazi İsmail Şavklı’nın tek çocuğu rahmetli Nazım Şavklı Senirkent’in tanınmış ve sevilen esnaflarındandır. Gazimizin oğlu Nazım Efendi’den bir erkek, beş kız torunu olmuştur. Emekli öğretmenler Ayşen, Gülşen ve Nurhan; TRT’den Emekli Nuray, Emekli Kütüphaneci Ayla ve Makina Mühendisi olan torunu İsmail Şavklı, Senirkent’te baba mesleğini sürdürmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 Mayıs 1926 tarihinde aldığı karar gereğince 14133 numara ile Birinci Mülazım İsmail Şavki Efendiye tevcih edilen İstiklal Madalyası vesikası tercümesi:

Türkiye Cumhuriyeti

İstiklal Madalyası Vesikası

Numara 14133

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 Mayıs 1926 tarihinde vuku bulan üçüncü içtimasının yüz onuncu içtima birinci celsesinde kabul edilmiş olan İstiklal Madalyası Kanununun 1. Maddesine göre müzeyyef, 30 Mayıs 1926 tarihli ve 869 numaralı kanunun 2. Maddesine tevfikan Milli Orduda vazife almış olan Piyade 1. Mülazım İsmail Şavkı (Şavklı) Efendi’nin Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile taltifi 23 Teşrin-i evvel? 1928 tarihinde tasdik-i aliye iktiran eylediğini mubeyyin vesikadır.

İstiklal madalyası alan zevat-ı hazret Uluborlu Askerlik Şubesine mukayyed Piyade Birinci Mülazım İsmail Şavki mahdumu Hacı Hüseyin Uluborlu 8699

Gazi İsmail Şavklı ile ilgili bilgileri bizimle paylaşan torunu İsmail Şavklı’ya teşekkür ediyorum.

İstiklal Savaşı Gazilerinden Kahraman Bir Kadın Fatma Şimşek (01.07.1892 – 11.11.1960)

Yıllar sonra, Milli Mücadele döneminde Senirkent’in “Kahraman Bir Kara Fatması” olduğunu öğrendik. Tarihçi Ercan Arslan’ın, Toroslar gazetesine yaptığı açıklaya göre; Senirkentli Fatma Şimşek 1 Temmuz 1892’de Isparta/Senirkent’te doğdu. Anne adı Fatma, baba adı Ali’dir. Fatma Hanım, İstiklal Harbi yıllarında Batı Cephesinde bulunmuş ve Atatürk ile tanışma imkanı bulmuş; “Kara Fatma” namıyla tanınmıştır. İstiklal Madalyası sahibidir. Fatma Şimşek’in şahsında, Türk kadınının vatan müdafaasında her zaman üzerine düşeni layıkıyla yerine getirdiğine tanık oluyoruz. Fatma Hanım, soyadı kanunu sonrası “Şimşek” soyadını aldı. Savaş sonrası evlenen Fatma Hanımın, Ahmet (1938-1960) isimli bir çocuğu oldu. Bu evliliği uzun sürmedi. Daha sonra Seydişehirli Mehmet Çileli (1899-1973) ile tanıştı ve evlendi. Hayatının kalan kısmını Seydişehir’de geçirdi. Bu evliliğinden çocukları yoktur. Fatma Hanım ve eşi Sofuhane Mahallesinde tek katlı bahçeli bir evde yaşadılar. Fatma Hanımı tanıyanlar, onun kısa boylu ve yardımsever bir bayan olduğunu; hastalara iğne yaptığını, devlet dairesinde işi olanlara önayak olduğunu, bazı hastalıkların tedavisinde insanlara yardımcı olmaya çalıştığını söylemişlerdir. O, hep siyah giyinen, sözü dinlenen, yakasındaki İstiklal Madalyasını vefat edene kadar, “bu benim hediyem” diyerek gururla taşıyan, toplu tabancasını yanından ayırmayan, zaman zaman çizmelerini de kullanan biri idi. Tarihçi Ercan Arslan’ın yaptığı açıklamaya göre; Kara Fatma, 11 Kasım 1960 tarihinde 68 yaşında Seydişehir’de vefat etti. Cenazesi şimdiki belediye binasının yanındaki mezarlığa defnedildi. Daha sonra bu mezarlık yerinden kaldırıldı. Dolayısıyla Fatma Hanımın mezarının nereye nakledildiği bugün meçhuldür (http://www.toroslargazetesi.com.tr// kahraman-kara-fatma_d11616/ Şubat 2020).

Üç Savaşa Katılan Gazi Ali Ragıp Ertekin (01.07.1898–21.12.1964)

Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve İkinci Dünya Savaşına katılan bölük ve tabur komutanlıkları yapan Ali Ragıp Ertekin, 01.07.1898 tarihinde Senirkent’te doğdu. Konya Muallim Mektebi üçüncü sınıfında öğrenci iken Zabit Vekili olarak askere alındı, 24.12.1918 tarihinde terhis oldu. 12 Mayıs 1921 – 5 Ağus­tos 1923 tarihleri arasında ikinci defa; 2 Ekim 1941 tarihinde üçüncü defa silahaltına alındı, bölük ve tabur komutanlıkları yaptı. İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. 24.01.1920 tarihinde Havva Hanım ile evlendi, bu evli­likten Murat, Selahaddin, Fethiye ve Kemal adında 3 erkek, 1 kız çocuğu oldu. Çocuklarından Kemal, Afyon Lisesinde öğrenci iken vefat etti. Torunlarından Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu mezunu Ali İhsan Ertekin Senirkent Meslek Lisesinde öğretmen, Senirkent Meslek Yüksekokulunda Sekreter olarak görev yaptı. Tarih Öğretmeni olan Mehmet Yılmaz Ertekin Senirkent ilçesindeki okullarda öğretmenlik, Senirkent Çok Programlı Lisesi Müdürlüğü, Ülkücü kuruluşlarda ve İyi Parti’de yöneticilik yaptı. MHP’den 1987 yılında Milletvekili adayı oldu. Torunu Muzaffer Ertekin’in çocuklarından Prof. Dr. Murat Ertekin Necmettin Erbakan Üniversitesinde Rektör Yardımcısı olup, Ali Ragıp Ertekin Senirkent’te öğretmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmıştır.

Orduda Yüzbaşı rütbesine kadar yükselen Ali Ragıp Ertekin,  1 Mayıs 1919 tarihinde Şehit Muhtar Bey Mektebinde öğretmenliğe başlamış. 22 Ekim 1920 tarihinde Senirkent Turgut Reis Mektebi öğretmenliğine, 1932’de Sütçüler Merkez Mektebi, 1934’de Gönen Köyü İlkokulu Başöğretmenliğine, 1936 yılında Keçi­borlu Kılıç Köyü Pansiyonlu İlkokulu Başöğretmenliğine, 1938 yılında da Senirkent Turan İlkokulu Başöğretmenliğine tayin edilmiştir. Türk Ocağı, Tayyare Cemiyeti ve Senirkent Yükseliş Birliği Başkanlığı yapmış; Senirkent Ortaokulu, 1949 yılında O’nun Senirkent Yükseliş Birliği Başkanlığı zamanında açılmıştır. Kendi talebi olmaksızın 8 Eylül 1950 tarihinde Belediye Başkanı seçilmiştir. Senir­kent kasabasının ilçe merkezi olması, Hükümet Konağı inşaatı, Halı İpliği Fabrikası, un fabrikası ve asri mezbaha; onun zamanında gerçekleştirilen hizmetlerdir. 1955 yılının Kasım ayında Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek ayrılmış, 21.12.1964 tarihinde vefat etmiştir (Özcan, Ocak, Şubat 2008).

2011 yılında yayımladığımız “Dünden Bugüne Senirkent 1182-2010” adlı kitabımızda yer alan  “İstiklâl Madalyası Alan Gaziler”e ait listede, yukarıda adı geçen gazilerimizin adları yoktur. Demek oluyor ki, bu listenin de eksik olduğu anlaşılıyor. Elif Ülkü Yıldırım, Uluborlu’nun Türkiye için rekor teşkil edecek şekilde 220 yedek subayla I. Dünya Savaşına ve Kurtuluş Savaşına katıldığını belirtmiş, 242 İstiklal madalyası ile Uluborlu’nun Türkiye’de en çok İstiklal Madalyasına sahip olan tek kasabası olduğunu söylemiştir (Yıldırım, 2006: 5-6). Senirkent, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi zamanında Uluborlu kazasına bağlı nahiye merkezi olduğu için, askerlik işlemlerinin kaza merkezinden yürütüldüğü dikkate alınırsa bu rekora Senirkent’in de ortak olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz, mekanları cennet olsun.

Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbinde Senirkent’in Şehitleri

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1998 yılında 3 cilt halinde yayınlanan “Şehitlerimiz” adlı kitaptan tespit ettiğimiz Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbinde şehit olan Senirkent merkez ve köylerine kayıtlı şehitlerin isimleri: (Şehitlerimiz, 1998, c.3.126-127).

Adı                  Baba Adı        D. Yılı      Lakap        Merkez/Köy

Ahmet              Ahmet              1303         –                 Merkez

Ali                   Ali                   1302         –                 Merkez

Ali                   Şerif                 1304         –                 Merkez

Durmuş            Ali                    1309         –                 Merkez

Hasan              Ahmet              1298         –                 Merkez

Hasan              Hüseyin            1303         –                 Merkez

İbrahim            Nasuh              1309         –                 Merkez

Mehmet           İsmail               1300         Örümcü      Merkez

Mehmet           Nebi                1300         –                 Merkez

Mehmet           Süleyman         –               –                 Merkez

Mustafa           Ali                    1308         –                 Merkez

Nuri                 Ali                   1309         –                 Merkez

Veli                  Mehmet           1307         –                 Merkez

İlyas              Ali                   1304         İmamoğulları/Merk.Şeyhler

Arif               Mustafa           1306        Kalkıroğulları/Merk.Şeyhler

 

İbrahim       Osman             1308         Hamzaoğulları/Büyükkabaca

 

İsmail               İbrahim            1311         –                 Başköy

 

Süleyman         Mustafa           1309         Delibaş       Yassıören

Tahir                Mustafa           1301         Deli             Yassıören

Yusuf               Ömer               1300         Arabacıoğulları/Yassıören

Çanakkale Müzesi web sayfasında, Senirkent ve köylerine kayıtlı on sekiz şehidin ismine yer verilmiştir (www.canakkalemuzesi.com/22.062023). Çanakkale Savaşlarında şehit olan Arablar sülalesinden Ali oğlu Ali’nin anısına, 1915’li yıllarda Arablar evinin altına, eski Boyahane’nin üst köşesine bir çeşme yaptırılmıştır. Günümüzde yeniden onarılan çeşmeye “Şehit Gülle Ali Çeşmesi” adı verilmiştir (Şehit Gülle Ali, Eylül-Ekim 2010: 4).

Senirkent İlçesinden İstiklâl Madalyası ile Ödüllendirilen Gaziler

Senirkent ilçesinden istiklal madalyası ile ödüllendirilen gazilerin isimleri, Ali Sarıkoyuncu – Esra Sarıkoyuncu Değerli’nin hazırladıkları “Uluborlu’da Milli Mücadele” adlı kitaptan alınmıştır (Sarıkoyuncu, 2009: 169-174).

Adı ve Soyadı             Baba Adı        D.Tarihi  Köy ve Mahallesi

Halil Gülez                   Hasan              1298         Büyükçeşme

Mehmet Fidan             Müstecep         1315         Büyükçeşme

Mehmet Sucu              Mehmet           1307         Büyükçeşme

 

Süleyman Tongay         Hasan Ali         1305         Cumhuriyet

 

Sadettin Yapıcı             Abdullah          1316         Hamidiye

İsa Dibek                     Hasan Ali         1315         Hamidiye

Hüseyin Kalağan          Hüseyin            1317         Hamidiye

Bolat Ertunç                 Ali                   1316         Hamidiye

Mehmet Şahin              Halil                 1315         Hamidiye

Ali Kocagöz                Veli                  1317         Hamidiye

Mustafa Akpınar          Osman             1300         Hamidiye

A.Şükrü Aksoy            Veli                  1315         Hamidiye

 

Hasan Oğuzoğlu           Ahmet              1308         Hıdırçelebi

Süleyman Ucev            Hasan              1314         Hıdırçelebi

Hasan Ali Kınkar         Mustafa           1317         Hıdırçelebi

Mehmet Çelebi            Ali Efendi         1316         Hıdırçelebi

H.Hüseyin Yiğit            Hüseyin            1317         Hıdırçelebi

İbrahim Balcı               İsmail               1317         Hıdırçelebi

 

Ramazan Kurt              Mustafa           1316         İstiklal

 

Ali Gençer                   Mehmet Şahin  1317         Orta

Hasan Yürekli              Süleyman         1317         Orta

Ali Sezer                      Hacı Mehmet   1316         Orta

Mustafa Ulukan           Musa               1301         Orta

Hüseyin Varol              Abdullah          1316         Orta

Mehmet Bütün             Ali                   1316         Orta

Mehmet Toraman        Hafız Ali           1316         Orta

H.Hüseyin Güven         Musa               1310         Orta

Tevfik Balım                Hüseyin            1312         Orta

Ali Bıçakçı                   Hasan Arif       1317         Orta

İsmail Çelebi                İsmail               1306         Orta

Halil Ülkebay               Hüseyin            1316         Orta

İsmail Gürdal               Mehmet           1301         Orta

Halil Yavuz                  Ali Efendi         1317         Orta

Hasan Tuncer              Ali                   1317         Orta

Mehmet Öcal               Mehmet           1306         Orta

 

Ahmet Kıldır                Süleyman         1316         Pazar

Ali Özkaya                  Süleyman         1316         Pazar

Hasan Ali Nogay         Mustafa           1317         Pazar

Osman Yelkovan         Ali                   1314         Pazar

Mustafa Çalışkan         Hüseyin            1315         Pazar

Hüseyin Ulusoy            Mehmet           1317         Pazar

Mehmet Atay               Hüseyin            1316         Pazar

 

Hasan Fındık               Mustafa           1311         Şehler

Ali Durgut                    Hacı Recep      1307         Şehler

Hüseyin Kılıç               Halil                 1316         Şehler

Halil Sefer                    Ali                   1316         Şehler

Abdullah Bayram         Hasan              1316         Şehler

Mehmet Kılcı               Abdullah          1316         Şehler

Hüseyin Sefer              Ali                   1311         Şehler

Mehmet Kılıç               Halil                 1309         Şehler

Hüseyin Arlı                 Ali                   1301         Şehler

Hüseyin Demiralat        Ali                   1316         Şehler

Hamdi Tortop              Hasan              1298         Şehler

Mehmet Türker            Abdullah          1300         Şehler

Mehmet Nuri Süer       Ali                   1313         Şehler

 

İbrahim Yetişen            Hüseyin            1316         Taşmescit

Hüseyin Alkan              Ali                   1316         Taşmescit

Ali Parlak                      Ali                   1316         Taşmescit

Ziya Demirparmak       Hüseyin            1317         Taşmescit

Ahmet Eroğlu               Mehmet           1317         Taşmescit

Bayram Ali Oğuz         Ali                   1316         Taşmescit

Hüseyin Alan               Veli                  1316         Taşmescit

Hasan Armağan           Ali                   1316         Taşmescit

Hüseyin Akyol            Mustafa           1316         Taşmescit

Ali Çoban                    Mehmet           1310         Taşmescit

Ramazan Buğday         Mustafa           1310         Taşmescit

Ramazan Culha            Mustafa           1310         Taşmescit

 

Mehmet Kırkıcı            Ali                   1317         Turgutlar

Ahmet Örmeci             İbrahim            1302         Turgutlar

Ali Yürekli                   Süleyman         1317         Turgutlar

İbrahim Kırkcel            Süleyman         1317         Turgutlar

Kerim Akaya               Veli                  1303         Turgutlar

Ahmet Sevimli            Abdulkadir       1315         Turgutlar

Yakup Atasavun          Ali Efendi         1315         Turgutlar

Mehmet Tortop           Hüseyin            1308         Turgutlar

Hüseyin Yarar              Veli                  1308         Turgutlar

Ali Bingül                     Hacı Hüseyin    1307         Turgutlar

M.Tahir Nogay            Mehmet           1309         Turgutlar

Hüseyin Örmeci           Mehmet           1314         Turgutlar

Musa Kazım Özkaya   /Hacı Ali          1313         Turgutlar

Veli Tortop                  İbrahim            1316         Turgutlar

Mehmet Tevfik Pak     Hafız Mehmet  1309         Turgutlar

Ahmet Şavklı               Musa               1316         Turgutlar

Mehmet Erdön             Murtaza           1309         Turgutlar

Mustafa Ünal               Süleyman         1309         Turgutlar

Madan Ali Akarçay     Hacı Madan     1317         Turgutlar

Veli Hikmet Tarakçı/    Satılmış            1309         Turgutlar

H. Hüseyin Büyük        Hüseyin            1316         Turgutlar

Süleyman Saka            Mehmet           1312         Turgutlar

Mehmet Nogay            Ali                   1316         Turgutlar

Süleyman Yavuzaslan/ M.Ali              1311         Turgutlar

Tevfik Öğmen              Hüseyin            1316         Turgutlar

Ahmet Örmeci             Yakup             1315         Turgutlar

İbrahim Büyük             Hüseyin            1310         Turgutlar

Mehmet Ulubay           Zenali               1307         Turgutlar

Veli Yavuzaslan           Mehmet Ali      1306         Turgutlar

İsmail Uzun                  Mehmet           1316         Turgutlar

Hüseyin Nogay            Mehmet           1315         Turgutlar

Musa Örmeci               İbrahim            1306         Turgutlar

Hasan Tahsinalp           Mehmet           1315         Turgutlar

Hüseyin Nurullahoğlu/Süleyman           1313         Turgutlar

Ali Kırkıcı                    Süleyman         1315         Turgutlar

Ali Çankaya                 Mustafa           1314         Turgutlar

Musa Arı                     Ali Rıza            1317         Turgutlar

Tevfik Erdem               Hüseyin            1312         Turgutlar

Mehmet Gökalp           Ahmet              1314         Turgutlar

H.Hüseyin Örmeci       Hüseyin            1314         Turgutlar

Ali Kırkıcı                    Mehmet           1309         Turgutlar

Veli Ongun                  Hüseyin            1315         Turgutlar

Davut Örmeci              İbrahim            1297         Turgutlar

Ali Uzunpınar               İbrahim            1315         Turgutlar

Himmet Hikmetoğlu     / Etem              1315         Turgutlar

Mehmet Hekimoğlu/     H.İsmail           1313         Turgutlar

Şükrü Örmeci              Ahmet              1313         Turgutlar

 

Veli Çetin                    Halil                 1314         Akkeçili

 

Hüseyin Özden            Mehmet           1316         B.Kabaca

İbrahim Demir             Tevfik              1308         B.Kabaca

Osman Ali Beyoğlu      İbrahim            1314         B.Kabaca

Abdullah Önal               Mehmet           1317         B.Kabaca

Abdullah Kılıç            İsmail               1317         B.Kabaca

İsmail Bardak              Ali                   1317         B.Kabaca

Durmuş Çapar             İbrahim            1317         B.Kabaca

Süleyman Çakmak       Mustafa           1317         B.Kabaca

Mustafa Sümer            Hasan              1317         B.Kabaca

Bayram Erdoğan          Mehmet           1316         B.Kabaca

Hüseyin Tokmak          Mustafa           1317         B.Kabaca

Mustafa Ankaralı         Ahmet              1317         B.Kabaca

İsmail Aslanlı                Hüseyin            1317         B.Kabaca

Osman Erşen               İsmail               1317         B.Kabaca

Mehmet Yıldırım          Salih                1317         B.Kabaca

Abdurrahman Özmen/   Ahmet             1317         B.Kabaca

Durmuş Gündüz           Bekir               1313         B.Kabaca

Hasan Tan                   Hasan              1317         B.Kabaca

Durmuş Elmas            Mehmet           1315         B.Kabaca

Mehmet Arıcan            Ali                   1315         B.Kabaca

Osman Tunç                Mehmet           1313         B.Kabaca

Mehmet Aras               Ömer               1316         B.Kabaca

Mehmet Kula               Ömer               1316         B.Kabaca

Hasan Aydoğdu           Musa               1312         B.Kabaca

Abdullah Aras              Ali                   1317         B.Kabaca

Hüseyin Akçınar          Mehmet           1313         B.Kabaca

 

İbiş Çirit                      Mehmet           1309         Gençali

 

İbrahim Özer               Emin                1317         Garip

 

Mustafa Zorlu              İbrahim            1317         Ortayazı

Mehmet Turan              Mehmet           1317         Ortayazı

 

Hüseyin Sarısoy           Hasan              1317         Uluğbey

Durmuş Ali Elbiz          Abbas              1317         Uluğbey

H.Hüseyin Öztoprak/   İbrahim Hakkı  1311         Uluğbey

Zenali Erdem               İbrahim            1301         Uluğbey

Süleyman Erdemir        İsmail               1317         Uluğbey

Süleyman Kılıçaslan     /Mustafa          1306         Uluğbey

Tevfik Kırlı                  Ahmet              1315         Uluğbey

Süleyman Bağrıaçık      Hüseyin            1315         Uluğbey

M. Kazım Çoban         Kazım              1315         Uluğbey

Hüseyin Boyacı            Mehmet           1308         Uluğbey

Ali Aşçı                       Abbas              1317         Uluğbey

Ali Uluköz                   Ahmet              1317         Uluğbey

İbrahim Türkaslan        Hasan              1313         Uluğbey

Abbas Aslanoğlu          Mustafa           1316         Uluğbey

Halil Sarı                      Hasan              1316         Uluğbey

Hüseyin Keçeci            Abbas              1301         Uluğbey

İsmail Alkan                 Mustafa           1317         Uluğbey

Hasan Rıfat Dinçer       Ahmet              1317         Uluğbey

 

Mehmet Aydemir         H.Hüseyin        1316         Yassıören

Salih Şahin                   Ahmet              1316         Yassıören

Ahmet Uzun                 Hasan              1316         Yassıören

İsa Çiftçi                      Süleyman         1317         Yassıören

Hidayet Ayan               Veli                  1313         Yassıören

M. Emin Uysal             Mehmet Ali      1313         Yassıören

Kamil Uyanık               Osman             1316         Yassıören

İsmail Kurnaz               İsmail               1317         Yassıören

Mehmet Karataş          İsa                   1303         Yassıören

Ramazan Özyurt          Ahmet              1316         Yassıören

            Senirkent Yükseliş gazetesinde yayınlanan “Kırmızı Şeritli İstik­lal Madalyası Sahibi Gazi Dedelerimiz” başlıklı yazıda; 1970’li yılların başında Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Mehmet Endirlik ile birlikte çekilen toplu hatıra fotoğrafında Mehmet Bütün, Hasan Hüseyin Büyük (Abidinoğullarından), Ali Gencer (Derviş Ali), Mehmet Toraman (Fotoğ­rafçı), Ali Yürekli (Maccık Alisi), Tevfik Pak (Mısırlıların Tevfik), Hüseyin Kılıç (Öğretmen Ali Kaya’nın dedesi), Mürteze Erdön (Döneyenlerin Mürteze), Hüseyin Yarar (Yassıörenlioğullarından), Hüse­yin Yiğit (Saatçi Mehmet’in babası), Abdullah Bayram (Kınacılardan) (Kırmızı Şeritli, Eylül-Ekim 2010: 3).

“Milli Mücadelede Senirkent-3” başlıklı yazıma, okul arkadaşım Avukat Mehmet Aytekin tarafından yapılan yorumu aşağıda aynen aktarıyorum. Sevgili arkadaşım Mehmet Aytekin’in “Büyükkabaca kasabası şehitleri” hakkında verdiği bu kıymetli bilgiler için teşekkür ediyorum.

 

Mehmet Aytekin

10 Nis 2024

 

Degerli Arkadaşım kıymetli yazınız için sizi tebrik ederim, şehitlerimize rahmet dilerim. Yüksek izninizle size Büyükkabaca’nın 1. Dünya Savaşındaki şehit sayısı hakkında bir ipucu olmak üzere bir kaç malûmat sunmak isterim… Misalen, yakınlarımız olduğu için bizim bilgimiz dahilinde olanlardan üçü annemin dayısıdır. Ninemin söz konusu üç kardeşi Hasan, İsmail ve Mehmet Irak, Suriye, Filistin cephelerinde şehit düşmüştür. Keza kayınpederimin her iki büyük dedesi Gökahmetoglu Ömer Ali ve Abdioğlu Gök Osman ile Ömer Ali’nin kardeşi Süleyman Çanakkale’de 57. Alay askeri olarak şehit düşmüşlerdir. Aynı yılda üç kardeşini kaybeden anneanneme “bu acılara nasıl dayanabildiklerini” sorduğumda “oğlum her ailede vardı şehit, hep aynı acıdaydık” cevabını almıştım. Büyükkabaca’nın bilinen en eski şehitleri ise 93 Harbinde şehit düşen Türidioglu Hasan ve Çimenoglu Mehmet’tir. Her ikisi de bizim aile büyüklerimizdir; Hasan dedemizin, Mehmet ninemizin babasıdır. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Kore Gazileri

Adı ve Soyadı             Baba Adı        D.Tarihi          Köy/Mahalle

Yzb.Halil Nogayoğlu    /Abdullah         –                      Senirkent

Faik Alan                     Recep              1930                Senirkent

Hıdır Nogay                 Bolat                1930                Senirkent

Kemal Uz                    Ramazan          1931                Senirkent

Mehmet Erkan             Murat              –                      Senirkent

Mehmet Ali Nogay      İsmail Hakkı     1925                Senirkent

Erdoğan Kılıç             Hüseyin            –                       Senirkent

Ahmet Gürdal              –                      1931                Güreme

Kore Gazisi Faik Alan, Senirkent ilçe merkezinden Kore Sava­şına katılanlar hakkında şu bilgileri veriyor: Benimle er olarak giden olmadı. Ama iki yüzbaşı vardı. Birisi benim bölük komutanım Yüzbaşı Halil Nogayoğlu ve Karlolardan Topçu Yüzbaşı vardı. Onun ismini hatır­layamadım. Erlerden Mehmet Erkan, Hıdır Nogay, Kemal Uz, Sağırın oğlu Osman, Çakı Mehmet (Değirmenci), Şabanlardan bir astsubay vardı, o şehit oldu. Nogaylardan da biri vardı ama ismini hatırlayamadım (Bardak, Ocak 211: 5). Faik Alan’ın ismini hatırlayamadığı Kore gazisi Mehmet Ali Nogay olmalıdır.

Kıbrıs Gazileri

Adı ve Soyadı            D.Tarihi               Köy/Mahalle

Astsubay Nurettin Yiğit            –               Senirkent

Er. Uğur Güven                       1953         Senirkent

Er. Yılmaz Kırlı                        1953         Senirkent

Er. Ceylan Cengiz                    1953         B.Kabaca

Er. Mehmet Erdoğan               1953         B.Kabaca

Er. Mehmet Taşdemir              1953         B.Kabaca

Er. Mehmet İçel                       1953         Güreme

Er. Yılmaz Cebeci                    1953         Güreme

Kıbrıs gazilerinin tamamı savaşa fiilen katılmış olup, Mehmet Taşdemir ve Mehmet Erdoğan yaralanmıştır. Mehmet Taşdemir’in hava değişimi için geldiği Büyükkabaca kasabasında kendisiyle yaptığım röportaj, Ankara’da Senirkent Kültür  ve Yardımlaşma Derneği tarafından aylık olarak çıkarılan “Senirkent Sesi” gazetesinde yayınlanmıştır.

 

Terörle Mücadelede Şehit Düşen Senirkentli Asker ve Polisler

Adı ve Soyadı                        Şehadet Yeri ve T.    Doğum Yeri ve Tarihi

Polis Ahmet Örmeci       Toprakkale/1979         Senirken/1955

Abdurrahman Koçak   /  Çorum/1980                Büyükkabaca/1954

Songür Cengiz                Tarsus/1980                Gençali/1956

Jnd.er. Oğuz Durak         Hani /1994                  Yassıören/1971   

Uzm.çvş. Erol Soyer       Muş/1995                    Büyükkabaca/1969

KAYNAKLAR

– Bardak, Muharrem (=cak 211), “Postacı Faik Alan”, Senirkent Yükseliş, (140),

– Isparta Şehit ve Gaziler Albümü (199), Ankara:

– İzgi, Bahattin (Ağustos 2007), “Bezirgânzade Ali Efendi”, Senirkent Yükseliş, (98,99)

– Kırmızı Şeritli İstik­lal Madalyası Sahibi Gazi Dedelerimiz (Eylül-Ekim 2010), Senirkent Yükseliş, (136-137)

– Kore Gazisi Hıdır Nogay ve Mehmet Ali Nogay  ile 6 Şubat 2011 tarihinde yapılan görüşme.

– Özcan, Ömer (Ocak,Şubat 2008), Öğretmen Ali Ragıp Ertekin. Senirkent Yükseliş, (104,105)

– Sarıkoyuncu, Ali – Esra Sarıkoyuncu Değerli (2009), Uluborlu’da Milli Mücadele, Isparta:

– Şehit Gülle Ali (Eylül-Ekim 2010). Senirkent Yükseliş, (136-137)

– Şehit ve Gazilerimiz.www.senirkent.gov.tr/15.09.2009 

– Şehitlerimiz (1998), 3c. Ankara: Milli Savunma Bakanlığı

NOT: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz 

Dr. İbrahim KARAER

Didim / 5 Temmuz 2023

 

 

Yorumları okumak veya yorum yazmak için
Konu: SENİRKENT TARİHİ: 6 MİLLİ MÜCADELEDE SENİRKENT – 3
  • 6 Temmuz 2023

    Çok güzel kalıcı bir eser bıraktığınız için emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu kitap gelecek nesillere örnek olacak.Emeği geçen herkese teşekkürler.

    Cevapla

Yorumunuz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.