İLEGÜB TARİHİ

  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER      Veli Baba Menakıbına Göre Uluborlu’nun Fethi     Veli Baba Menakıpnamesinde Uluborlu ve çevresinin fethinde Veli Babanın atalarının verdikleri mücadeleye de yer verilmiştir. Menakıpnamede, Uluborlu’nun Abbasi Halifesi Müstezi bi Emrillah zamanında H.566-575 (M.1170-1179) fetholunduğu; bu bölgenin bir müddet sonra Rumların eline geçtiği ve H.593 (M.1196) yılında yeniden fethedildiği; […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER   ÖZET Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi ve Öztoprak Ailesi Arşivinde Veli Baba Dergahı ile ilgili yaptığımız araştırmalarda İlegüb köyü ve Tatarlı köylüleri arasındaki sınır anlaşmazlığı ile ilgili belgeler dikkatimizi çekmişti. Söz konusu belgelerde; Uluborlu kazasına bağlı İlegüb köyü ile Sandıklı kazasına bağlı Tatarlı köyü sınırında bulunan Arızoğlu arazisinin Tatarlı köylüleri tarafından tecavüze uğradığı, […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER   ÖZET Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı ile ilgili Öztoprak Ailesi Arşivindeki belgelerin okumasının sonuna geldik. Bu bölümde, Veli Baba Değirmeninin vakıf mütevellisi Takiyüddin Efendiye tesliminden sonra Senirkentli Hacı Mehmet oğullarının tekrar değirmeni gasp etmeleri üzerine Takiyüddin Efendinin Sadaret Makamına müracaatı, Evkaf-ı Hümayun Nazırı, Konya Valisi, Hamidabad […]
  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER    ÖZET Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı ile ilgili Öztoprak Ailesi Arşivindeki belgeleri okumaya devam ediyoruz. Bu bölümde, Takiyüddin Efendinin Veli Baba Dergahının tamiri için padişah makamına yazdığını tahmin ettiğimiz dilekçe müsveddesi, yine çok miktarda Veli Baba Değirmeninin dergah mütevellisine teslimi ve İlegüb köyü a’şarının Veli […]
  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER    ÖZET Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı ile ilgili Öztoprak Ailesi Arşivindeki belgeleri okumaya devam ediyoruz. Bu bölümde, yine yoğun olarak Veli Baba Değirmeninin mütevelli Mehmet Takiyüddin Efendiye teslimi ve İlegüb köyü a’şarının Veli Baba Dergahına tahsisi ile ilgili belgelerle karşılaştık. Senirkent halkının Sakviran Deresinde su […]
  1. Makale
    Dr. İbrahim KARAER   ÖZET Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı ile ilgili Öztoprak Ailesi Arşivindeki belgeleri okumaya devam ediyoruz. Bu bölümde incelediğimiz arşiv belgeleri arasında; Mehmet Takiyüddin Efendinin oğlu Hakkı Efendiye verdiği 1917 tarihli vekaletname, Veli Baba Değirmeninin Veli Baba Dergahı Mütevelli ve Postnişini Mehmet Takiyüddin Efendiye teslim edilmesi […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER    ÖZET Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı ile ilgili Öztoprak Ailesi Arşivindeki belgeleri okumaya devam ediyoruz. Bu bölümde incelediğimiz arşiv belgeleri arasında; Hamidabad Evkaf Müdürlüğü tarafından 25 Rabiul-evvel 1315 (24 Ağustos 1897) tarihinde tasdik edilmiş Veli Baba Zaviyesi Vakfiyesi sureti ile Uluğbey köyü a’şarının Veli Baba Zaviyesine tahsisi […]
  1. Makale
   Dr. İbrahim KARAER   ÖZET   Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı ile ilgili Haşim Öztoprak Arşivindeki belgeleri okumaya devam ediyoruz. Okuduğumuz arşiv belgeleri arasında; Uluğbey köyünün su ihtiyacının karşılanması için Uluborlu Kaymakamlığına verilen iki dilekçe, Takiyüddin Efendinin eşleri İmran ve Vesile Hanım ile oğlu Hakkı Efendiye yazdığı mektuplar, Mehmet Takiyüddin […]
  1. Makale
  Dr. İbrahim KARAER Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı ile ilgili Haşim Öztoprak Arşivindeki belgeleri okumaya devam ediyoruz. Belgeler okundukça Haşim Öztoprak Arşivindeki belgelerin üzerindeki sis perdesi aralanmaktadır. Arşiv belgeleri arasında bundan önce yayımladığımız dört bölümde olduğu gibi, bu bölümde de Veli Baba Değirmeni, İlegüb köyü a’şarının Veli Baba Zaviyesine tahsisi […]
  1. Makale
Dr. İbrahim KARAER   Haşim Öztoprak Arşivinde bulunan Isparta ili Senirkent ilçesi Uluğbey köyündeki Veli Baba Dergahı ile ilgili belgeleri okumaya devam ediyoruz. Bu bölümde, Mehmet Takiyüddin Efendinin müderrislik maaşının yükseltilmesi, maaş makbuzları, evrak pusulaları, fetvayı şerif örnekleri ile Öksüz Nebi’nin şeceresi, İlegüb-Tatarlı köylüleri arasındaki arazi anlaşmazlığı, Veli Baba Dergahının, Isparta Sancağı Mal Sandığı tarafından […]

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.