siyasal islam

  1. Makale
Dindar görünmek, toplumu her yönüyle bozan bir problem haline geldi. Nereden baksanız öyle. Çünkü dinden yürüyenler her yerdeler ve aldatıyorlar. Zavallı dinin yakasını bırakmayan, yaygınlaştıkça yaygınlaşan bu sahtecilik bizi boğuyor. Ülkemizi de boğuyor, çevremizi de boğuyor. Irak’a, İran’a, Afganistan’a, Ortadoğu’ya ve bütünüyle İslam dünyasına baktıkça gün günden utancımız artıyor. Bugün yaşadıklarımız, bildiğimiz riya ve nifaklardan […]
  1. Makale
Geldiğimiz vahim durumu bütün çıplaklığıyla görelim: Din rant alanına ve dindar sahtekâra dönüştü. “Yıllarca Marks’a boşuna kızmışız” diyenlere edecek sözümüz yok. Adamcağız, “din afyondur” derken, dinin iyiye veya kötüye kullanılabilecek en güçlü iksir gibi olma özelliğini söylemiş. Yine açık söyleyelim: FETÖ kalkışması bizi akıllandırmadı. Türkiye üzerinden konuştuğumuz sadece FETÖ’nün paravan dini değildir. Cemaatlerin büyük çoğunluğu […]
  1. Makale
Türk devlet anlayışı, din ve devrim yobazlarının kaba sloganlarıyla anlaşılmaz. Kısadan söyleyelim: Bizde devlet objektif kurallara bağlıydı. Gerçekçi bakılırdı. Başka türlü zaten büyük devlet olunmaz. Orta Çağ’da din tesirinin önde görünmesi dönemin özelliğidir, devletlerin dine dayalı kurulmalarındandır. Buna rağmen, dine-hukuka uygunluk yanında, örf ve âdetler ile çok yönlü dünya şartları belirleyiciydi. Osmanlı, dini devlet kontrolünde […]
  1. Makale
Din simsarları için merkezde Tanrı, din ve hükümleri yoktur, kendileri vardır. Başka bir söyleyişle isteklerini din kılıfıyla, din diye dayatırlar. Kanserli hücreler böyle oluşur ve bütün vücuda yayılır. Bunu görmüyorsak, aldanıştan beter bir yangına düştüğümüz kesindir. Sanat konularına girmek istediğim halde, haftalardır din simsarlığına dikkat çekişim, bu bozguna kılıç şakırdatanların azlığındandır. Bütünüyle hayatı boğan bu […]
  1. Makale
İletişim çağındayız. Bakmasını ve görmesini bilenler için çok şey açık. Gelişmiş ülkelerin özellikleri arasında bir husus dikkati çekiyor. Yakın tarihe bakıyoruz, dinle siyaset ilişkisini ayarlayabildikleri ölçüde sosyal barışı sağlayabildikleri ve ilerledikleri görülüyor. Siyasete din veya dine siyaset bulaştırmak kesinlikle iyi sonuç vermiyor. Mutlaka bozuyor diyenler çok. İnsanlığın tekerrüründen ders almadığı olaylar arasında dinle kurgulanan sahtelikler […]
  1. Makale
Din simsarlığı eski bir derttir fakat uzağa gitmeyelim. Düne kadar, huzur İslâmda, hâkimiyet Allah’ındır, şeriat, İslam devleti ve benzeri bol makyajlı söz kalıpları ve kavramlar üzerinden konuşurlardı. Yaşanmışlığı olmayan, anlamları bulanık, din soslu sloganlar ve şifreler söylerlerdi. Bilenlerin dikkat çektiği temel mesele, dinin özü ahlâktan bahsetmemeleriydi. Düzeni yıkmak istedikleri açıktı. Farkında değiliz ama hayatımızı sardıkları, […]
  1. Makale
Ayasofya‘nın devraldığımız Türk hâkimiyetinden önceki eserlerden farklı bir durumu var. Hristiyan Batı, diğer dinî eserlerden fazla ve özel bir değer yüklüyor. Bizim için Fetih günlerinin gözümüz gibi baktığımız bir yâdigârı. Sembol bir yapı; dolayısıyla zaman zaman değişik yönlerden tartışılmasına şaşılmaz. Cami olarak açarken, konuyu bu çerçevede ele almak, önünü-sonunu, getireceklerini ve götüreceklerini hesap etmek gerekirdi, […]

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.