Türk devlet anlayışı, din ve devrim yobazlarının kaba sloganlarıyla anlaşılmaz. Kısadan söyleyelim: Bizde devlet objektif kurallara bağlıydı. Gerçekçi bakılırdı. Başka türlü zaten büyük devlet olunmaz. Orta Çağ’da din tesirinin önde görünmesi dönemin özelliğidir, devletlerin dine dayalı kurulmalarındandır. Buna rağmen, dine-hukuka uygunluk yanında, örf ve âdetler ile çok yönlü dünya şartları belirleyiciydi.

Osmanlı, dini devlet kontrolünde tutmak isterdi. Kötüye kullanılacağını bilirdi; çünkü mistik hareketlerin bile çeşitli kargaşalara yol açtığı Selçuklu’dan sonra kurulmuş ve Beylikler Dönemini yaşamıştı. O dönem önemli bir laboratuvardır. Osmanlı, fetih ve dünyayı yönetme anlayışının rûhunu “Îlây-ı Kelimetullah” (Allah adını yüceltme) olarak koyarken de dinin mayınlı alan olduğu gerçeğini unutmuyordu. Din yorumunun Türk yönetme geleneğiyle uyuşması önemli bir meseledir. Türk, Osmanlı döneminde de dünyaya hükmederken, yaradılışın temel kanunlarına ters hareket etmeyeceğini, herkesin hakkını gözeteceğini temin ediyordu. Muazzam bir idare ve inanış felsefesidir.

 

Devlet aklı

Osmanlı devlet aklı, protokolde Şeyhülislam‘ı, Sadrazam(Başbakan)dan hemen sonraya koyarken, dine ve bilime verdiği değeri gösteriyordu. Yalnız, din ve bilim adamlarına, devleti temsil eden Padişah üzerinden bir mesaj daha veriyordu: Dünyayı kurallarla -keyfî değil- idare edecek siyaset benim işimdir. Din hayatının düzenleyicisi ve koruyucusu da benim.

Bu dikkat devletimizde hep vardı. Fakat dinden gelen öyle dizgin tanımaz bir güç ki, oradan beslenenlerin semirmesine engel olmak zorun zorudur. Sistemi gayet iyi kursanız da bu güçle palazlananları tam kontrol edemezsiniz. Nitekim edemedik. Güç bağımlısı, hırsının kölesi, sahtenin sahtesi bozgunculardan bol çıktı. Ağır tecrübeler geçirdik. Batı ve dünya örnekleri de bizim yaşadıklarımızı doğruluyor. Orta zamanların sonunda, tarihi iyi bilen yönetici fikrin yapacağı tek şey kalıyordu: Din alanını siyasetten uzaklaştırmak ve devlet idaresinde tayin edici olmaktan kurtarmak.

 

Din diye diye

Bileceğimiz bir önemli husus daha var: Günümüz simsarlarının tarih kurgusu da kendilerine göredir ve hemen tamamıyla yanlıştır. Osmanlı hiçbir zaman İhvan, İşid, Taliban ve diğer istismarcılığı azgın bir sürü cemaatin anlayışında olmadı. Zerrece prim vermesi ihtimali de yoktu. Bizde, 18. asırdan itibaren bu tür hareketlere karşı uyanıklık iyiden iyiye artmıştır. Bunları bileceğiz.

İstismarın, yarım hoca karakterinden, samimiyet eksikliğinden beter sonuçlar doğurduğunu da bileceğiz. “Hocanın dediğini tut, gittiği yoldan gitme” atalar kabulünü çok yazdım. Halkın bu düşünceye gelmesi için çok şey yaşanması lazımdır. Kötüler iyileri bastırmasa bu söz söylenmezdi. Hoca, yaptığı yapılacak bir örnek olmaktan çıkalı kim bilir kaç asır geçti.

Tarih ve yaşadıklarımız bize bir başka ayna daha tutuyor: Halkın safiyeti, samimi inancı, dini konulara ilgisi ve ihtiyacı devam ettiği sürece dinin sahtesi de rağbet görüyor. Din simsarlığına açık oluşun belki en önemli sebebi bu insan ve toplum yapısıdır. Her zaman aşılması zor engeldir. İletişim çağında bu sahteliklerin uzun süre saltanat sürmesi, maya tutturması zordur, denemez. Her devirde mutasyona uğrayarak hasta ettiği açık bir gerçek. İnsanoğlunun yaradılışla ilgili (ontolojik) problemlerine dinin hazır cevabı, gelecek kaygısını idare edecek şablonlar, ezoterik anlayışlar her zaman kabul görecektir. Bunu bilen din simsarları, korkular üzerine çalışır, endişe yaratır ve avlarını ağlarına düşürürler. Teslim olana, hipnoza uğrayana artık ne isterlerse yapar ve yaptırırlar. Uyanıncaya kadar.

 

“Din adamlığı” problemli

Hocanın dediğini tut, gittiği yoldan gitme! sözünün birinci kısmı da aslında yanlış. Türk irfanı, din fikrini korumak için böyle söyler. Yoksa “Hoca kısmı”nın, çoğunlukla doğru demediğini ve Âkif‘in hazin tespitiyle, “dini maskaraya çevirmek” istediğini görürdü. Bugün, her durumda Kitap‘a değil, gücü elinde bulunduranların ağzına bakanlar bu maskaralığa iman derecesinde bağlıdırlar. Din hayatımız, neredeyse bütünüyle bu sahteliğin kıskacındaysa düştüğümüz felaketli durum ortadadır.

Şartlar ne kadar kötüye giderse gitsin, Türk Milleti’nin cevherine güvenmek bizim için esastır. Kaldı ki, siyasetin emrine girmeyen, gördüğünü söyleyen namuslu din ve ilim adamları da eksik değil. Bu sahteliğin saltanatı uzun sürmez. Sosyolog Ali Şeriatî, “Dindar bir toplumu, din adına, ancak din âlimleri kandırabilirdi, öyle de oldu. diyor. Eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, 5 Ağustos 2016’da, “Şu anda fark etmeyebiliriz, ama bu olaylardan en büyük yarayı alan din ve din algımızdır.demişti. Şimdi bu söz geniş bir kesim tarafından söyleniyor. O halde kesin bir dille söyleyeceğimiz açık: Dini kullanmayı ortadan kaldırmadan bu cangıldan çıkılmaz.

Contributor
Yorum bulunmamaktadır.
Konu: Bu cadde çıkmaz sokak…

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.