Turan ülküsü; bazı çevrelerce hayalci bir düşünce olarak yaftalanıp değersizleştirilmeye çalışılmıştır. Hâlbuki bu yüce ülkü; Türk’e muhteşem tarihinin yüklemiş olduğu sorumlulukların özüdür. Bu yüzden çağın şartlarına uygun biçimde yeniden tanımlanıp gündeme taşınması zaruri hâle gelmiştir.

Turan, Türk birliğidir. Kişilerle gönül, devletlerle iş birliğini amaçladığı gibi; Türklük duygusunun canlanmasında önemli rolü olan Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesinin hayata geçirilmesini hedef alır.

Turancılık, tarihi, töresi, ahlakı, coğrafyası, mitolojisi ve sanatıyla Türk uygarlığından beslenen millî bir düşünce sistemidir.

Turancılık düşüncesinin günümüzdeki ilk amacı, Türk devletlerinin sınırlarının birleştirilmesi değil; siyaset, ekonomi, ticaret, eğitim, silahlı kuvvetler gibi hayatın pek çok alanında iş birliği yapılmasını sağlamaktır.

Turancılık, Türk milletine dönük bir yapıyı ifade eder. Dünyanın neresinde bir Türk varsa, Turan ülküsünün doğal temsilcisidir.

Turancılık, bütün Türklerin refahını, bağımsız yaşamasını ve millî kimliğinin korunmasını amaç edinmiştir. Türk uygarlığı; sömürgeci ve insanlığı yok sayan bir zihnin değil, insanlık değerlerini önceleyen bir düşüncenin ürünüdür. Bu yüzden tarih boyunca sömürgecileri ürküten, mazlumlara güven veren bir sığınak olmuştur. Turan, bunalımda olan insanlık için de güvenli bir dünya sağlayacaktır.

Türk Devletlerinin dayanışmasını ve iş birliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Turancılık, bu devletlerin diğer ülkelerle ilişkilerine karşı ve müdahil değildir. Turan ülküsünün, Türk milleti ve devletleri dışındaki ülkeler ve toplumlarla ilişkileri açısından olumsuz değil; aksine geniş bir coğrafya ile teması sağlayacağından dolayı olumlu etkileri olacaktır. Ancak, Turancılık, Türk devletlerinin karşılaşacağı muhtemel tehditler karşısında birlikte hareket etmeyi ve iş birliğini zorunlu kabul eder. Karabağ’da, Azerbaycan’la Türkiye birlikte hareket etmiş ve işgal altındaki toprakların büyük kısmını kurtarmışlardır. Bu durum, iki Türk devletinin iş birliğinin somut sonucudur.

Turancılık, hiçbir millete düşmanlığı amaç edinmez. Turancılığı “ırkçılık”, “gericilik” diye yaftalayanlar kesinlikle ya gafil, ya art niyetli, ya da Türklüğün bilinçli düşmanlarıdır.

Turancılık; günümüzde çeşitli devletlerin ortak değerleriyle oluşturduğu birliklerin, Turan coğrafyasındaki somutlaşmış biçimi olan Turan ülkeleri iş birliğidir. Bu ülkü; Türk devletleri arasında serbest geçiş ve dolaşım kolaylığı sağlamayı, her alanda iş birliğini kolaylaştırmayı, iş ve güç birliğiyle Türk milletini en iyi şartlara kavuşturmayı, Türklerin toplumun bir parçası olarak varlığını devam ettirdiği ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi, dünyanın neresinde olursa olsun, her soydaşımızla iletişim sağlayabilmeyi hedefler.

Türklük ve Türk dünyası için faaliyet gösteren kuruluşlar bir araya gelmeli, ortak akılla Turan’a yürüyecek bir yol çizmelidir. Bütün Türklerin gururla birbirine söyleyeceği ‘Siz varsanız, biz varız.’ cümlesi, Turan ülküsünün başlangıç noktası olmalıdır. 20. yüzyılın başlarında bütün Türklüğün saldırıya uğradığı, zaferle çıkanın yalnızca Türkiye Türkleri olduğu unutulmamalıdır. “Siz varsanız, biz varız.” cümlesinin göstermiş olduğu asıl anlam budur. Sonuç olarak bütün Türkler birbirlerinin teminatıdır!

Türk aydınları olarak, içi boşaltılmaya çalışılan Turan ülkümüzün çağın şartlarına uygun bir şekilde yeniden hayat bulması, doğru tanımlanması, somutlaştırılması ve dünya Türklüğünü, özellikle genç kuşakları heyecanlandıracak etkin bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yukarıda sıralanan düşüncelerle hazırlanan bu bildirgenin, Türk milleti ve devletlerinin tercihlerinde dikkate alınmasını diliyoruz.

Türk ve Dünya kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

 

BİLDİRİYİ İMZALAYANLAR

1 A.Yağmur TUNALI Yazar – Şair
2 Abdullah ŞALCI Eğitimci – Siyasetçi
3 Ahmet BAYRAKTAR Eğitimci
4 Ahmet DALAR Eğitimci
5 Ahmet HACIOĞLU Eğitimci
6 Ahmet KORGALI Eğitimci
7 Ahmet VAR Eğitimci
8 Ali BAYRAK Eğitimci
9 Zeynel KORKMAZ Eğitimci – Yönetmen
10 Ali Osman KAPÇI Eğitimci
11 Ali YÖNTEM Eğitimci
12 Ali SABUNCUOĞLU Eğitimci
13 Alparslan YILMAZ İktisatçı – Siyasetçi
14 Arslan KÜÇÜKYILDIZ Yapımcı – Yönetmen – Yazar
15 Ayhan ACAR Eğitimci
16 Ayşe TAMER Eğitimci
17 Ayten ALTAYLI Eğitimci
18 Baki KARABIÇAK İşadamı
19 Banu YAMALI Eğitimci – Mimar
20 Bayram SÖNMEZ E. Öğretim Görevlisi
21 Behçet Kemal GÜRSOY Eğitimci
22 Bilgi YILMAZ Eğitimci
23 Birol ONAT Eğitimci
24 Bünyamin AKSUNGUR Sanatçı – Yapımcı – Yönetmen
25 Bünyamin TIRAŞ Eğitimci
26 Celal DEMİRAY Eğitimci
27 Cengiz ASLAN Araştırmacı Yazar
28 Doç. Dr. Mehmet SARI Akademisyen
29 Doç. Dr. Yusuf Ziya BİLDİRİCİ Akademisyen
30 Doç. Dr. Vahit ÇALIŞIR Akademisyen
31 Dr. Arslan TEKİN Eğitimci – Gazeteci – Yazar
33 Dr. Fahri ATASOY Akademisyen
34 Dr. İbrahim KARAER Akademisyen
35 Dr. İlhan PALALI Akademisyen
36 Dr. Kürşat KURTULGAN Akademisyen
37 Dr. Leyla KAPLAN Akademisyen
38 Dr. Muzaffer KILIÇ Akademisyen
39 Dr. Süleyman ÜNÜVAR Akademisyen
40 Dr. Zülal DEMİREZEN Akademisyen
41 Dursun KEPÇEOĞLU Eğitimci – Şair
42 Ercan ÇALIŞKAN Eğitimci – Yazar
43 Ercan KARAYERLİ Eğitimci
44 Ercan PEHLİVAN Eğitimci
45 Ergin DEMELİOĞLU Eğitimci
46 Erkan ÖLMEZ Eğitimci
47 Erol AKŞEN Eğitimci
48 Esat BÜTÜN Eğitimci – 20. Dönem Milletvekili
49 Esat PALAMUTOĞLU Eğitimci
50 Ethem GÖKTÜRK Eğitimci
51 Fahri ÇETİNKAYA Eğitimci
52 Fatma ERDOĞDU Eğitimci
53 Fatma ARICA ÖLMEZ Eğitimci
54 Fatma KOÇ ÖZKUL E. Öğretim Görevlisi
55 Feride BAKIROVA Eğitimci
56 Feridun YILDIZ Eğitimci – Gazeteci – Siyasetçi
57 Fikriye ARAZ ÖZTÜRK Eğitimci
58 Firdevs AKGÜN Eğitimci
59 Fitnaz BULUT Eğitimci
60
61 Gürol DELİCE Eğitimci
62 Hakan GEDİK Eğitimci
63 Halil YİĞİT Eğitimci
64 Halit TOKGÖZ Eğitimci
65 Haluk FATI Eğitimci
66 Haluk GÖKÇE Eğitimci
67 Hanife DEMİRHAN Eğitimci
68 Hasan Ali DOĞAN E. Öğretim Üyesi
69 Hasan TÜLKAY Eğitimci
70 Hasan KALLİMCİ Yazar
71 Hatice DEVRİM Eğitimci
72 Hayret YILDIZ Eğitimci
73 Hikmet MERT Eğitimci
74 Hilmi OLCA Eğitimci
75 Hüseyin DENİZ Eğitimci
76 Hüseyin IŞIK Eğitimci
77 İbrahim ARIKOĞLU Eğitimci
78 İbrahim EKİNCİ Eğitimci
79 İbrahim ŞEKER Eğitimci
80 İbrahim YALÇINKAYA Eğitimci
81 İlyas COŞKUN Eğitimci
82 İrfan KOCAKAHYA Eğitimci – TFF Gözlemci
83 İrfan YILMAZ Eğitimci
84 İsmail DEMİRHAN E. Vali Yard.
85 İsmail KANDEMİR Eğitimci
86 İsmail ŞENOL Gediz E. Belediye Başkanı
87 İsmail ÜNLÜ Eğitimci
88 İsmail VAYVAYLI Eğitimci
89 İsmet İPEK E. Müze Müdürü
90 Levent ÇAĞIRAN Eğitimci
91 Mehmet AYKANAT Eğitimci
92 Mehmet KAYA Eğitimci
93 Mehmet Gökhan TÜRKMENOĞLU Antropolog
94 Mehmet YAPRAK Eğitimci – Hukukçu
95 Mehmet YEŞİLÖZ Eğitimci
96 Mehmet YILMAZ Eğitimci
97 Meral GÖKDEMİR Eğitimci
98 Meryem KARACA Eğitimci
99 Metin TÜRKOĞLU Eğitimci
100 Metin DAĞISTAN Eğitimci
101 Metin ÖZDEMİR Eğitimci – E. Albay
102 Muharrem ERDOĞAN Eğitimci – E. Albay
103 Muharrem KILIÇ Araştırmacı Yazar – Şair
104 Muhittin GÜMÜŞ Eğitimci
105 Mukadder ALTAYLI Eğitimci
106 Murat ÖZYİĞİT Eğitimci
107 Musa AŞIK Eğitimci
108 Mustafa ERKILAVUZ Eğitimci
109 Mustafa ERTÜRK Eğitimci
110 Mustafa KAPLAN Eğitimci – Hukukçu
111 Mustafa SÖNMEZ Eğitimci
112 Mustafa Tanju GÖZER Eğitimci
113 Mustafa TOMBULOĞLU Eğitimci – Gazeteci
114 Mustafa ÜMİT Eğitimci
115 Mümin BÜYÜK Eğitimci
116 Münir TAŞBAŞ Eğitimci
117 Naim AYDOĞDU Eğitimci
118 Necmettin ÖZGÜRSOY Eğitimci
119 Nevzat KAVUN Eğitimci
120 Nur ÖZBAY Eğitimci
121 Nuray SAKALLI AÇIKGÖZ Eğitimci
122 Nurcan KANDEMİR Eğitimci
123 Nurettin SATKIN Eğitimci – Hukukçu
124 Nurhayat PALAMUTOĞLU Eğitimci
125 Nurten ALTUNTAŞ Eğitimci
126 Oğuz Beyler KOÇLU Eğitimci – Hukukçu
127 Osman KARA Eğitimci
128 Osman KAYA Eğitimci
129 Osman KÖROĞLU Eğitimci
130 Osman YALNIZ Eğitimci
131 Ömer Faruk BEYCEOĞLU Eğitimci
132 Ömer Faruk ŞANLI Eğitimci
133 Prof. Dr. Ali KAFKASYALI Akademisyen
134 Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELİK Akademisyen
135 Prof. Dr. Ayşe İLKER Akademisyen
136 Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Akademisyen
137 Prof. Dr. Erdal AÇIKSES Akademisyen
138 Prof. Dr. Hale ŞIVGIN Akademisyen
139 Prof. Dr. Halit ÇAL Akademisyen
140 Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK Akademisyen
141 Prof. Dr. Kadir KASALAK Akademisyen
142 Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ Akademisyen
143 Prof. Dr. Mehmet AKGÜN Akademisyen
144 Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ Akademisyen
145 Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Akademisyen
146 Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ Akademisyen
147 Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ Akademisyen
148 Prof. Dr. Nurullah ÇETİN Akademisyen
149 Prof. Dr. Nusret ÇAM Akademisyen
150 Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY Akademisyen
151 Prof. Dr. Salih ÇEÇEN Akademisyen
152 Prof. Dr. Selma YEL Akademisyen
153 Prof. Dr. Sezai BALCI Akademisyen
154 Prof. Dr. Şener DEMİREL Akademisyen
155 Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY Akademisyen
156 Prof. Dr. Üçler BULDUK Akademisyen
157 Prof. Dr. Vahit TÜRK Akademisyen
158 Prof. Dr. Yılmaz KURT Akademisyen
159 Rahmanova GULCHEHRA Eğitimci
160 Ramazan ACAR E.Öğ.Kd.Albay
161 Raşid DEMİRTAŞ Yapımcı-Yönetmen
162 Reşat GÜREL Eğitimci – Yazar
163 Sabire Canan MUŞMAL Eğitimci
164 Salah KAHVECİOĞLU Eğitimci
165 Salih AKÇA Eğitimci
166 Salih ATMACA Eğitimci
167 Salih DEVECİ Eğitimci
168 Salih YILDIRIM Eğitimci
169 Sami İL Eğitimci
170 Savaş IRMAK Eğitimci
171 Sebahattin KÖROĞLU Eğitimci
172 Suzan AYDIN YAPRAK Eğitimci
173 Sencer ŞENOL Eğitimci
174 Şerif KUTLUDAĞ E. Öğr. Gör. – Yazar – Şair
175 Sevgi YALAV Eğitimci
176 Shakhnoza SHOKİROVA Eğitimci
177 Şinasi BAŞAL Eğitimci
178 Şükrü NİŞANCI Eğitimci
179 Tahir YURTSEVER Eğitimci
180 Teslime DUMAN Eğitimci
181 Turgay ÇALIŞKAN Eğitimci
182 Turgut SARI Eğitimci
183 Tülay ALPASLAN Eğitimci
184 Türkmen ÇAĞRI Eğitimci
185 Ülkü DEMİRCİ BEKTAŞ Eğitimci
186 Ümit ALPARSLAN Eğitimci
187 Ümmü KURTULGAN Eğitimci
188 Yakup Bilgin KOÇAL E. Yalova Belediye başkanı
189 Yaşar KÖSE Eğitimci
190 Yaşasın ÜNALAN Eğitimci
191 Yılma DURAK Gazeteci – Yazar
192 Yusuf DEMİRLİ Eğitimci
193 Yusuf ERDOĞDU Eğitimci
194 Yusuf İzzet KILINÇER Eğitimci
195 Zeki TAŞDEMİR Eğitimci
196 Zekiye YEŞİLÖZ Eğitimci

Contributor
Yorumları okumak veya yorum yazmak için
Konu: ‘TURANCILIK’ BİLDİRİSİ
 • 30 Kasım 2020

  Islak ve sanal imzam yok ama gönülden imzam var, ezelden imzam var, ebede kadar imzam var. Eh benim gibileri \”akademi (!)\” sayfalarına almayan Turancılara rağmen imzam var. Her Türk\’ün asgari mefkuresi olduğu için imzam var, kimsenin tekelinde olmadığı için imzam var.

  Cevapla
 • 30 Kasım 2020

  Keşke haberim olsaydı, ben de imzalardım.
  Başarılar.

  Cevapla
 • 1 Aralık 2020

  Aynı Fikirdeyim.. Ben de imzalıyorum.. Çalışmanız için Tebrik Ediyorum..Teşekkür Ediyorum..Başarılar Diliyorum..

  Cevapla
 • 1 Aralık 2020

  Turan Türk Birliğidir görüşüne katılıyorum.
  Ali Balaban
  Eğitimci-Türk Eğitim-Sen Isparta Şube Başkanı

  Cevapla
 • 1 Aralık 2020

  Ne Mutlu Türküm Diyene

  Cevapla
 • 1 Aralık 2020

  Bütün Türkler birbirlerinin teminatıdır!

  Cevapla
 • 1 Aralık 2020

  Dünya Turan birliği cocuklugunuzun hayali, bu hayaller belki bir insan ömrü boyunca gerçekleşmeye olur.belki bir kaç insan ömrü sonunda gerçekleşebilir.
  Kan bağımız olan dünya Turklerinin hepsi kandasimiz.kardesimizdir.
  Ben varsam sende varsin söylemi çok muhteşem bir şey.
  En son örnek Azerbaycan li kardeşlerimize Türkiye olarak tam destek vermemiz en güzel örneğidir.
  Dünya emperyalistlerin birlik sagliyacagi.birlik kuracağı ikinci bir kardeş ülkeleri kavimleri ,ırkları yoktur.
  Bu ideal sadece Türkler için geçerli bir olgudur.
  Mesela Fransa\’nın birlesebilecegi ikinci bir Fransız milletti yok.bu olgu almanya.ingiltete, Hollanda gibi sayabileceğimiz onlarca yabancı devlet var.
  Neden dünya üzerinde Türk Devletleri üzerinde oyun oynadığını anliyormusunuz.
  Dünya Türk Turan birliği kurulursa bu gücü yok etme önünde durma gücü hiç bir emperyalist ülkenin gücü olamaz.
  Şimdi anladınızmi neden ulusal devletleri bölmek parçalamak .
  acimasizca emperyalistler çalışıyor.Yasasin dünya. Turan Kardeşliği.
  Türk\’ün mavi beyaz gök devrim hareketi.
  TTK.

  Cevapla
 • 1 Aralık 2020

  Destekliyorum.

  Cevapla
 • 1 Aralık 2020

  Gönül birliği ile birlikte Türkçe dil birliği.
  Azerbaycan Türk dilini SSCB içinde muhafaza etmiştir.
  Başarılar. Tebrikler.

  Cevapla
 • 1 Aralık 2020

  Bildirgenin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim, Gönlüm Türk birliğinin kısa sürede oluşması ve dilde, işte, fikir de birliğin sağlanmasındadir.bidirgeyi imzalayanlarida tebrik ediyorum.

  Cevapla
 • 2 Aralık 2020

  Okuyorum ve imzaliyorum

  Cevapla
 • 2 Aralık 2020

  Eğitimci okuyorum ve imzaliyorum

  Cevapla
 • 2 Aralık 2020

  Bu bildirgeyi hazırlayanlardan Allah razı olsun. Cıktı ve siyasal görüşü ne olursa olsun Türk \’üm diyen herkesin gönlünden geçen duyguları kağıda döktükleri kesindir. Yaşasın Turan, yaşasın Türk birliği. Tanrı Türk\’ü korusun
  Op. Dr. İlhan Eğilmez

  Cevapla
 • 2 Aralık 2020

  DTCF lilerin bildirdiği bu bildirgeyi onaylıyor ve destekliyorum. Dünyada ki diğer birliklerin karşısında tek başına dan ziyade birlik olarak durmalıyız.

  Cevapla
 • 2 Aralık 2020

  Bu bildirgeye aynen katılıyorum.Ve imzalıyorum.

  Cevapla
 • 2 Aralık 2020

  BEN DE BİR TÜRKMOLARAK BU BİLDİRGEYİ ŞEREFLE İMZALIYORUM.
  PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY

  Cevapla
 • 2 Aralık 2020

  Soğuk Savaş Dönemi esasında Turan Türk Dünyası’nın kaçınılmaz tarihi zaferi, Turancılar’ın tarih önündeki büyük galibiyetleri ile sonuçlanmış bulunmaktadır.
  İletişim çağı Dünya Türklüğü’nün yakınlaşmasını sağlamıştır.
  Türkiye’de Liberal Kapitalizm’in Milli Devlet’e dönüşmesini beklemeden, Turan kardeşliğini yükseltmek ve kurumlaştırmak zorundayız.
  Yakutistan ne zaman kardeş ülke olursa, o zaman Turan var demektir!
  Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir TURAN…
  Varolasınız!
  Tanrı Türk’ü Korusun ve Yüceltsin🐺🇹🇷

  Cevapla
 • 2 Aralık 2020

  DTCF lilerin TURANCILIK bildirisini destekliyorum

  Cevapla
 • 2 Aralık 2020

  Bu bildiriyi imzalıyorum

  Cevapla
 • 2 Aralık 2020

  Emeği geçenleri saygıyla selamlıyorum

  Cevapla

Yorumunuz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.