Dr. İbrahim KARAER

 

Kenanzade Mehmet Efendi, Tortopzade Mehmet Efendiden sonra Senirkent Belediye Başkanı olmuş; 1883-1888 yıllarında yaklaşık beş yıl belediye başkanlığı yapmıştır. Kenanlardan Keçi (Küçük) Mehmet Efendi olarak tanınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde DH.MKT 1508-11 numaralı dosyada yer alan aşağıdaki belgeden, Kenanzade Mehmet Efendinin 13 Mayıs 1888 tarihinde Belediye Başkanı olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır. Söz konusu belgede; Kenanzade Mehmet Efendi’nin hazineyi zarara uğrattığı ve halkı mağdur ettiği gerekçesiyle görevden alınması için halkın Sadaret Makamına şikayette bulunduğu; durumun araştırılarak elde edilecek sonuca göre gereğinin yapılması hususunda Konya vilayetine talimat verildiği belirtilmiştir. Bu şikayet dilekçesi üzerine Kenanzade Mehmet Efendinin daha fazla görevde kalmayıp, aynı yıl içinde görevden ayrılmış olma ihtimali kuvvetlidir. Kenanzade Mehmet Efendiden sonra Tola Bayramzade Hacı Tevfik Efendi Senirkent Belediye Başkanı olmuştur.

Belge yer numarası: COA DH.MKT 1508-11

Tesvid (Müsvedde) Tarihi: 20 Nisan 304 (2 Mayıs 1888)

Tarihi: 1 Mayıs 1304 / 2 Ramazan 1305 (13 Mayıs 1888)

Evrak numarası: 718/17

Konya Vilayeti Celilesine

Hamid sancağına muzaf (bağlı) Senirkent nahiyesi Belediye Reisi Kenanzade Mehmet Efendinin hasar-ı hazineyi (hazineye zarar) ve ahalinin mağduriyetini mucep hal ve harekatından bahisle tebdiliyle hakkında lazım gelen muamele-i kanuninin icrasını havi mahalli ahalisi canibinden huzur-ı sami-i sadaret penahiye bittakdim havale buyrulan istidaname leffen sub-ı aliyelerine irsal ve ita kılınmış ve münderecatı şer’an tedkik görünmüş olmakla bittahkik tebeyyün edecek hale göre icap eden muamelenin ve keyfiyetin inhasına himem-i aliyeleri derkar buyrulması babında

21 Ocak 2021 / Ankara

 

Yorum bulunmamaktadır.
Konu: SENİRKENT BELEDİYE REİSİ KENANZADE MEHMET EFENDİ HAKKINDA 13 MAYIS 1888 TARİHLİ BİR BELGE

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.