Dr. İbrahim KARAER

 

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde bulunan DH-İUM 19-8 numaralı dosyada üç belge bulunmaktadır. Bu belgelerden biri Senirkent Belediye Başkanı Ali Rıza tarafından Dahiliye Nezaretine çekilen aşağıdaki telgraf suretidir: Senirkent Belediye Başkanı Ali Rıza tarafından çekilen telgrafta Uluborlu Kaymakamı Hamid Beyin Senirkent nahiyesinde umumhaneler tesisi için emir verdiği; halkının tamamı Müslüman olan Senirkent’in inançlarına ve İslamiyet’in esaslarına aykırı olan kaymakamın reddedilmiş ve ayıplanmış bu teşebbüsünün men edilerek; kaymakamlık iradelerinin memleketin gelişmesi ve millete hizmeti gaye edinmesi istirham edilmiştir.

 

Belge 1

Dersaadet Dahiliye Nezareti Celilesine

Tarihi 29.08.1335 (29 Ağustos 1919)

Kazamız kaymakamı Hamid Bey nahiyemizde umumhaneler tesisi küşadına emir vermiştir. Ahali-i meskunesi tamamen İslam olan beldemizin itikadat ve şeair-i İslamiyesine mugayir din-i Mübin-i İslamiyetle kabil-i tevfik olmayan kaymakamın bu teşebbüs-i mezmume ve merdudesinin men’iyle umran-ı terakkiyat-ı memlekete menafi-i millete hadim olmasının kaymakamlık iradeleri müsterhamdır.

Ahali namına Senirkent nahiyesi

Belediye Reisi Ali Rıza

Belge 2

1 Eylül 1325 (1 Eylül 1919) tarihli pusulada İdare-i Umumiye Dahiliye Müdüriyeti başlığı altında

Nazır Adil Beyefendiye

Konya Vilayetine

Telgraf

Ali Rıza imzasıyla Senirkent’ten çekilen 623 numaralı telgrafname suretidir.

Belge 3

3 Eylül 1335 (3 Eylül 1919) tarihli pusulanın başında ise Konya Vilayet-i Aliyyesine yazmaktadır.

SONUÇ
Senirkent Belediye Başkanı Ali Rıza Efendi, Senirkent nahiyesinde umumhaneler açmak isteyen Uluborlu Kaymakamı Hamid Beye bu telgraf ile güzel bir ders vermiştir. Böyle ayıplanmış ve ret edilmiş teşebbüsler yerine, memleketin gelişmesi ve millete hizmetin gaye edinilmesini tavsiye etmiştir. Bu cesur tavrından dolayı Senirkent Belediye Başkanı Ali Rıza Efendi ile gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun.

KAYNAKLAR

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı: DH-İUM 19-8

Not: Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Dr. İbrahim KARAER

e-mail: [email protected]

Yorum bulunmamaktadır.
Konu: SENİRKENT BELEDİYE REİSİ ALİ RIZA’NIN DAHİLİYE NEZARETİNE ÇEKTİĞİ TELGRAF (29 Ağustos 1919)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.