Sıradışı bir sahne adamıydı.

Hiciv ve komediyi seçmişti.

Bu ikisi tiyatroda millî karakterimizdir ve en kuvvetli tarafımızdır.

Turgay, bunu anlayanlardandı.

Bana kalırsa daha ilginç bir şey yaptı.

Okullu sanatçıların pek azında gördüğümüz kendi hayatımıza yöneldi.

Halkın içinden, bizim yaşayışımızdan kesitler aktarmayı seçti.

Yerli ve millî arıyorsak Turgay Yıldız’dır” dediğimi hatırlıyorum.

Turgay, eğilen bükülen, ona buna yaranan bir bozuk ahlâka zerre kadar iltifat etmemek bakımından da örnektir.

Doğru bildiği yolda aslanlar gibi dosdoğru yürüdü.

Biraz ticari düşünse çok para kazanırdı.

Hükumetlerin hoşuna gidecek politik hicivlere girse âbâd olurdu.

Örnekleri görülen beşinci sınıf kabiliyetler bile bu yaranmayla dünya sefası sürerken, böyle bir alçalmaya tenezzül etmedi.

Kabiliyetini kendi rahatı için harcayanlardan olmadı.

Kendisi olarak ve kendisi kalarak, türlü zorluklarla güreşerek şahane yaşadı.

TRT yıllarında devamlı bizim ekranlardaydı.

Tanışırdık ama yakın tanımadım.

Oda arkadaşım sevgili Turgay Bostan‘ın yakınıydı.

Birkaç defa başka yerlerde görüşmek dışında, köşeye çekildiğimiz yıllarda Turgay’ı ziyaret için gelişlerinde odamızda kısa sohbetlerimiz oldu.

Bu görüşmelerde de gördüğüm, kıvrak zekalı muzip bir karakterdi.

Kabiliyetini iyi kullandığı açıktır.

Çalışkanlığı, cesareti kabiliyetinden de ilerideydi.

Yiğitçe meydana atılanlar içinde özel bir yeri vardır.

Hakkında açılmış davaları yüz aklığı bildi.

Yaptığı işin temizliğinden emin, baskıya, yokluğa aldırmadan yürüdü.

Memleketin aydın namusunu temsil edenler arasındaydı.

Düşününce yapacağını yapacak kimse aklıma gelmedi.

Ektiği tohumların yeşereceği muhakkaktır.

Temiz kalbinin dayanacağı yere kadar gitti.

Duyunca, “Onu yalnız kendi kalbi yenebilirdi” diye düşündüm.

Kalbinden gitti.

Rûhu şâd olsun!

Contributor
Yorum bulunmamaktadır.
Konu: Turgay Yıldız da Gitti

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.