Türk Müziği‘nin müstesna değerdeki icracılarındandı.

Müstesna” deyişimi yeniden vurgulamam lazım.

Hakikaten istisnai bir karakterdi.

Sesi, sunuşu, duruşu itibariyle tamamlanmış bir estetiği duyururdu.

Bu bütünlükle, sadece dinlemeye değil, seyretmeye de doyamadıklarımızdandı.

İcracılığı yüksek değerdedir.

Erbabı ne der bilmem ama Bekir Sıdkı Sezgin, Meral Uğurlu seviyesinin hemen yanında sayabileceğimiz bir icracıdır.

Klasik eserlerden ziyade şarkı okumayı tercih ederdi.

Güzel eserler seçer, güzel okurdu.

Öğrenci yetiştirmek eskinin güzel geleneğidir.

İnci Hanım, o anlayışa bağlı kalarak sanatçı yetiştirdi.

Özel dersler verdiğini biliyoruz.

Sonra konservatuar hocalığına geçti.

Talebesine çok şey öğrettiğini duyuyordum.

Ondan gülümsemeden bahsedeni görmedim.

Tavrını, tarzını devam ettiren bir okuyucu varsa da ben bilmiyorum.

Üzüleceğimiz bir meseledir.

Zamanla tesirinin daha yerleşik hale geleceği düşünülebilir.

Çünkü okudukları kayıt altındadır.

Elbette erbabı bu konuyu daha iyi değerlendirecektir.

Dinleyici sıfatıyla bazı dikkatlerimi söylersem, onun yerini daha iyi düşündürmüş olacağım.

Hançeresi, Türk ve Batı müziklerine uyan nadir sanatçılarımızdandı.

Tülin Yakarçelik, Ayla Büyütaman, Nesrin Sipahi ve İnci Çayırlı ismini bu kategoride gördüklerimiz arasında öne çıkanlar olarak anacağız.

Burada bir anekdotu vermenin de yeridir.

İnci Çayırlı Konservatuar imtihanına girecektir.

Büyük saz sanatkârı ve bestekâr Fahri Kopuz dayısıdır.

Müzisyenler üzerinde büyük otoritesi vardır.

Cevdet Kozanoğlu ve Münir Nûreddin imtihan heyetindedirler.

Onlara bir not yazar.

Sevgili Cevdet ve Münir,  biliyorsa alın, bilmiyorsa atın!

Yeğeninin iyi olduğunu bildiği halde bunu yapar.

Ya ondan daha iyisi varsa, benim hatırıma tercih ederlerse diye titrer.

Adâlet duygusu dediğimiz budur.

Ahlak dediğimiz budur.

Her bakımdan kurtarıcıdır.

Kaybettiğimiz de budur.

İnci Çayırlı, o adalet duygusunun çocuğudur.

Değerini artıran bir değer ölçüsü de girdiği imtihandır.

O imtihanı geçmekle kalmadı, sesimizi şerefle temsil etti.

Şahane yaşadı, şahane yaşattı.

Böyle bir değer kaybettik.

Güzeller güzeli İnci Çayırlı’mızın güzel rûhu şâd olsun!

Contributor
Yorum bulunmamaktadır.
Konu: İnci Çayırlı da Gitti

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.