Sınır devletin namusudur.

Her gelene açılmaz.

Kontrolsüz bırakılmaz.

Ülke, yol geçen hanı değildir.

Sınırlar kevgir gibi ve her giren, her yerde dolaşamaz.

İnsanlık için zorda kalanı alırsanız, belli bir yerde tutarsınız ve ihtiyaçlarını görürsünüz.

Ülkeyi bozacak bir karışımı ve karışıklığı önlersiniz.

Mutlaka önlersiniz.

Devlet budur.

Suriyeliler, Afganistanlılar, Afrikalılar… gelen gelsin derseniz, bunu da insanlık için yapıyorum derseniz sizin devlet ne demektir hala anlamadığınız anlaşılır.

Ülkenizi sığınmacı deposu yapamazsınız.

Nüfus dengesini bozamazsınız.

Kayıtları bile tutulmayan her tür insana kapıları açmakla insanlığa da hizmet etmiş olmazsınız.

Çünkü, karıştırdığınız ve bozduğunuz ülke insanlık için büyük değerdir.

O değeri bozamazsınız.

Bozamazsınız.

Dünyada bunu yapan hiçbir ciddi devlet yoktur.

Göremezsiniz.

Devlet olmamış Irak’ın kuzeyindeki yönetim bile gelenleri içeri almadı.

Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen almadı ve yardım da etmedi.

Yapısını korumak istedi.

Onlar bile bunu yaptılar.

Biz onu yapamayız, devlet yapmaz.

Savaştan kaçanı alırsınız ama sınırda veya belli bir yerde tutarsınız.

Yıllardır yalvarıyoruz.

Yönetenlerimize duyuramıyoruz.

Güya kavga ettiğimiz Batı ile Türkiye’yi dünyanın göç merkezi ve sığınmacı insan deposu yapacak sözüm ona anlaşmaları yeniliyoruz.

İçimiz yanıyor.

Türkiye’nin nüfus yapısı, on yılda yüzde on değişti.

Bunu hiçbir ülke kaldıramaz.

Düşünün Koca Amerika, Almanya yılda belli bir miktar insan gücü alır.

Belli bir miktar.

Çünkü o kadarını entegre edebilir.

Söylemesem olmaz:

Zerre kadar liyakat, ehliyet düşünmeden insanlara ve memlekete kıyanlar, bize insanlık nutukları atmıyorlar mı, kahroluyorum.

İnsanını ezenlerin, başka insanlara sevgi duyacağını nasıl düşünebilirsiniz?

O halde burada başka şeyler var.

Ülkeye düşmanlık diyemem.

Başta cehalet

Başta ideolojik şartlanmışlık

Başta yaranma.

Başta kendini ayakta tutacak her şey

Devlet fikri bunların tamamına terstir.

  1. Mahmud’dan beri sıkça tekrarlanan atalar sözü de iç kanatan gerçeği söyler:

“Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!”

Contributor
Yorum bulunmamaktadır.
Konu: Devlet Fikri

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.