Dikkat edin, halkımız, birilerinin istediği kavgaya hâlâ itibar etmiyor.

En kötü durumlarda milletimin bu derin şuuruna hayranım.

Sele kapılmış zannediyorsunuz, bir bakıyorsunuz kenarda duruyor.

Coşup taştığına bakarak katıldı zannediyorsunuz, bir yer geliyor, “O kadar da olmaz…” diyor ve geri duruyor.

Bilmediğimiz bir ölçüsü var ki herkesi şaşırtıyor.

Bunu görüyoruz da, bir de o ölçüyü yukarıya taşısak

Yara kaşımalar, olur olmaz kışkırtmalar enerjimizi tüketiyor.

Yoruluyoruz.

Öğrenciler de bu milletin çocukları.

İtirazlarını makul ölçülerle gösteriyorlar.

Gençler mazurdur ama onlar bile ölçülü.

Dünyadaki gösterilere bakın, bizimkiler ne kadar olgun.

(Gerçi gösteri hakkı da kullanılamıyor ya…)

Amerika’da her yeri yağmalarlar.

Medeni batı ülkelerinde de çok sert, yıka döke gösteriler yaşanıyor.

Bir yıl içinde Fransa’da bizim Gezi benzeri uzun süren onlarca gösteri yaşandı.

Yakıp yıktılar.

Bizde birkaç camekan indiği bile nadirdir.

Onları yapanlar provakatörler” gibi bir klişeye başvurmadan söylüyorum, böyledir.

Öyle de olsa bu kadardır.

Batılılar, bu halde bile problemleri çözüyorlar, biz çözemiyoruz.

Onlar göstericileri anlamaya çalışıyorlar, biz anlama derdinde değiliz.

Son yıllarda olanlar için diyeceğimiz bu.

Yine söylüyorum, enerjmizi boşa harcıyoruz, o kesin.

Asıl dert başka yerde.

Kavga ve çatışmadan beslenenlere fırsat vermemek lazım diyeceğim de, bunu yapacaklar kavgadan besleniyor.

Hayır dış güçlerden bahsetmiyorum.

Dışardakilere fırsat verirseniz kullanırlar, normaldir.

Bizde problem içerdedir.

Dün de içerdeydi, bugün de.

Siyasetçilerimiz, yöneticilerimiz devlet aklıyla hareket etseler, devlet ciddiyeti ve sorumluluğuyla konuşsalar çok şey değişir.

Memleket bir arpa boyu yol alamıyorsa, sebepler içinde temel sebep kavga ve çatışmadır, sosyal anlaşma problemidir.

Açık konuşalım!

İç İşleri bakanımız başta, daha yukarda ve daha aşağıdaki devlet yöneticilerimizden beklentimiz açık.

Herkesi kucaklamalısınız.

Hadi onu yapmadınız, anlamalısınız.

Hadi anlamadınız, olur olmaz şeyler söyleyerek ortalığı germemeniz beklenir.

Devlet aklı sakinleştirmeye çalışır, köpürtmez.

Her ağzını açanın sesini kesmeye kalkmaz.

Her başını kaldırana dinlemeden, anlamadan vurmaz.

Ve Atalar sözü hepimiz için açıktır:

Taç giyen baş akıllanır.”

Dahası “Bir bardak suda fırtına koparılmaz.”

Contributor
Yorum bulunmamaktadır.
Konu: Bir Bardak Suda Fırtına

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.