DTCFli olmasa da DTCFlilerin yüreğini yakan bir ülkücü şehitti Sacit Çeyiz. Okulun yanı başındaki Sıhhiye parkında(Bugünkü Abdi İpekçi Parkı) 11.04.1980 tarihinde şehit edilmişti. Sacit Çeyiz kimdi? 
1961 yılında Kahramanmaraş’ta dünya geldi. Ailece, Ankara’nın Topraklık semtinde oturuyorlardı. İlk ve ortaokulu başarıyla tamamladıktan sonra Atatürk Lisesine kayıt oldu Derslerinde gösterdiği zekilik, davranışlarındaki dürüstlük ve doğruluk ve mertlik, onun belirgin ve herkesçe bilinen özelliklerindendi. Bütün bunların yanı sıra Türk vatanın içinde bulunduğu korkunç buhrandan endişe duyuyordu. Bir Türk çocuğu olarak, Atasının da ona göstermiş olduğu Türk Milliyetçiliği idealini benimsiyordu, Vatanı kurtarmak için muhtaç olduğu kudretin damarlarında mevcut olduğunu biliyordu. İşte bütün bu vasıflar onun yıkıcı mihrakların düşmanlığını kazanmasına yetiyordu. Okuduğu okuldan sürüldü. Kurtuluş Lisesi’ne kayıt yaptırdı. Ülkücü Liselilerin önde gelen isimlerinden olan ve “Liseli Genç” dergisini çıkartan Sacit Çeyiz, 11 Nisan 1980 mübarek Cuma günü Ankara Sıhhiye Parkı (Bugün ki adıyla Abdi İpekçi parkında)civarında bir grup komünist militanın silahlı saldırısına uğrayarak şehit edildi. Dualarımız güzel atlara binip vuslata uçan şehitler kervanının aziz yolcularının üzerine olsun..
Haydin Şafağa Doğru!….
Tarih sahnesine çıktığından beri, gözleri kamaştıracak ve hayranlık uyandıracak zaferler kazanan ve tarihe hükmeden Türkler, büyük devletler kurmuş, dünyada adaletin en kesin temsilcisi olmuşlardır. Ruhlarındaki sevgi, dürüstlük, mertlik, ve kahramanlık ateşi, zulüm başaklarını kurutmuştur. Bugün büyük hilelerle bu büyük milleti parçalamak, yıkmak amacında olan dünyada yeniden zulüm yataklarını canlandırarak, dünya ‘Zulüm Enternasyonalizmini” kurmak isteyen emperyalist güçler, Türkiye üzerindeki bütün projelerinin hüsrana uğrayacağını göreceklerdir. Milli şuura sahip, imanlı Türk milleti, zorluklardan sıyrılarak karanlığı yırtmasını bilecektir. İçimizdeki beyinleri ve kalpleri köle, emperyalist ruhlu birkaç cüce insan, yabancı güçlerle işbirliği yaparak, bütün güçleriyle üzerimize saldırsalar da, açılan bu savaştan Türk galip çıkacaktır. Az gelişmişlik zinciri, yılmak, yorulmak bilmeyen çalışma azmimizle kırılacak, güçlü bir Türkiye kurulacak. Şu anda içinde bulunduğumuz sürecinden yararlanmak isteyen bölücü ve yıkıcıların suratına ”Vatan bir bütündür, parçalanamaz!” gerçeği bir Osmanlı tokadı gibi indirilecektir. Bölücü ve yıkıcılar ne kadar azgınlaşırsa azgınlaşsınlar, zulüm iktidarı sırtlarını ne kadar sıvazlarsa sıvazlasın, Ülkücü gençliğin üzerinde yapılan saldırıların boyutları ne olursa olsun, Allah yolunda mücadele veren Ülkücü gençlik susturulamayacak ve durdurulamayacaktır. Türk insanının kalbinde yakılan Türklük ateşi, bütün yüreklerde alevlenirken, vatan düşmanları bu ateş içinde yanacaklardır. Anadolu’da yakılan bu ateş, bütün dünya Türklüğünün kalbinde alevlenecek, dünyayı saracaktır. Türk cihan hakimiyeti sevdası gerçek olacaktır. Bu kutlu davanın yiğit Ülkücüleri, ölümlerle eğlenen Nizam-ı Alem sevdalıları, şafak sökmek üzere. Artık her adımımız bizi Ülkümüze daha çok yaklaştırmakta. Ülkü uğruna nice Canlar verdik. Küfrün karanlığı Ülkücü hareketin muştuladığı İslam güneşinin doğuşunu durduramayacaktır. Güneş ha doğdu, ha doğacak. Zulmün ateşi sönecek, İşkenceler son bulacak. Hazırlıklarımızı tam hedefin ortasına düşmek için yapmalıyız ve hedefin tam ortasına düşmeliyiz. Bitmeyecek bir gayret, sönmeyecek bir mücadele azmiyle zafere yürüyelim. Haydin Şafağa Doğru!.
Liseli Genç Dergisi, Aralık 1976
Sacit Çeyiz
http://arslanevi.blogspot.com/
Do you like Arslan KÜÇÜKYILDIZ's articles? Follow on social!
Yorum bulunmamaktadır.
Konu: Ülkücü Şehit Sacit Çeyiz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.