DTCF Birlik olarak, bir süredir ağırlıklı olarak sosyal medyada yaptığımız çalışmalar, gönüllülük esasına dayalı olarak taşın altına elini koymuş bir grup arkadaşımız tarafından yürütülmekteydi. Bugün çalışmalarımız ve gerçekleştirdiğimiz etkinlikler çok güzel bir noktaya taşındı, “Ömer Seyfettin Makaleler” kitabıyla da ete kemiğe büründü. Gerçekleştirdiklerimizle hepimiz gurur duyuyoruz; ancak bunun doğal bir sonucu olarak da çıta çok yükseldi ve daha organize bir teşkilatlanmaya ihtiyaç duyar hale geldik. Ayrıca uzun süredir eli taşın altında olan arkadaşlarımızın görevlerini devretme taleplerinin olduğu da bir gerçek olarak karşımızda duruyor.

Bu tespiti yaptıktan sonra görevde bulunan arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerden sonra 3 Eylül Cuma günü saat 21.30’da yapacağımız ZOOM toplantısını DTCF Birlik Genel Kurulu olarak gerçekleştirmeye karar verdik.

 1. Bu toplantı Zoom üzerinden yapılacak bir seçim toplantısı olacaktır. Toplantıya DTCF mezunu tüm ülkücüler katılabilir.
 2. Toplantıya Zoom üzerinden katılamayan arkadaşlarımız, Facebook üzerinden yapılacak canlı yayını takip edip görüşlerini WhatsApp Kantin grubunda belirtebilir, oylarını da aynı yerden kullanabilirler.
 3. DTCF grubu olarak şu anda,
 4. Facebook DTCF ve Facebook DTCF’li Kayıplarımız
 5. WhatsApp Kantin
 6. WhatsApp Akademi
 7. DTCF Zoom
 8. WhatsApp Kütüphane
 9. WhatsApp Duyuru
 10. Web (dtcfbirlik.com)
 11. Sosyal Yardım ve Destek

birimlerinde aktif çalışma yürütmekteyiz. 3 Eylül’de DTCF BİRLİK olarak bu grupların yönetimi için bir Başkan seçeceğiz. Başkan bir hafta içinde çalışma ekibini belirleyip genel kurulun onayına sunacaktır.

Korona nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak bu uygulama, korona sonrası normal yaşama geçildiğinde 3 Mayıs toplantılarında gerçekleştirilecektir.

BAŞKAN

 1. Genel Kurul tarafından seçilir. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu seçilmesi için yeterlidir.
 2. Başkanlık için kişiler kendileri aday olabileceği gibi, başkaları tarafından da aday gösterilebilir.
 3. Başkan İCRA KURULU başlığı ile belirlenen çalışma ekibini kendisi seçer.
 4. Başkan çalışma ekibini belirledikten sonra genel kurulun onayına sunar. ( Korona nedeniyle onay süreci bir hafta sonraki Zoom toplantısında tamamlanacaktır. Normal süreçte 3 Mayıs toplantılarında genel Kurul onayı toplantının ertesi günü alınır.)
 5. Başkan, DTCF Birlik’in sosyal medyada veya diğer ortamlarda gerçekleştireceği tüm etkinlikleri organize eder.
 6. Süreç içerisinde başkan icra kurulundaki sorumlulardan birini veya birkaçını değiştirebilir.
 7. Değiştirilen sorumlu sayısı icra kurulu toplam sayısının yarısından bir fazla olursa başkan yeniden genel kurula gitme, kendisi ile ilgili güvenoyu talebini danışma kuruluna iletir.
 8. Başkan ihtiyaç duyduğu konularda danışma kurulunu toplantıya çağırıp onlardan yardım alabilir.
 9. Danışma kurulu bu talebi reddetme, genel kurulu zamanında toplama konularında yetkilidir.

İCRA KURULU

 1. Facebook DTCF ve Kayıplarımız, WhatsApp Duyuru Yöneticisi ve Başkan Yardımcısı
 2. WhatsApp Kantin Yöneticisi
 3. WhatsApp Akademi ve Zoom Yöneticisi
 4. WhatsApp Kütüphane Yöneticisi
 5. Sosyal Yardım ve Destek Yöneticisi

DANIŞMA KURULU:

 1. Dokuz kişiden oluşur.
 2. Başkan’ın talebi üzerine toplanırlar.
 3. Başkaları tarafından aday gösterilebilecekleri gibi, kendileri de aday olabilirler.
 4. DTCF Birlik’in geleceği ile ilgili olarak başkana danışmanlık yaparlar.
 5. Başkanın çağrısı üzerine toplanabilecekleri gibi grup üyelerinden birinin çağrısıyla da toplanabilirler.

TOPLANTI GÜNDEMİ

 1. Açılış ( Salih Akça)
 2. Geçmiş Dönemlerin Değerlendirilmesi ( Ercan Çalışkan)
 3. Faaliyet Raporu ( Arslan Küçükyıldız)
 4. Geçmiş yönetimin ibrası
 5. Başkanlık için aday taleplerinin alınması ( Kişiler kendileri aday olabilir, bakası tarafından da aday gösterilebilir.
 6. Başkan seçimi
 7. Danışma Kurulu aday önerilerinin alınması
 8. Dilek ve temenniler

NOT: İCRA KURULU onay toplantısı 10. 09. 2021 Cuma akşamı saat 21.30’da yapılacaktır.

DTCF Birlik çalışmalarında benim dışımda Haluk Gökçe, İsmail Kandemir, Arslan Küçükyıldız, Raşid Demirtaş, Feridun Yıldız aktif olarak çalışmaktadır. Bir de bildiğiniz gibi ana konularda istişare ettiğimiz bu danışma kurulumuz vardır. Bu süreç içerisinde özverili bir biçimde emek veren bu arkadaşlarımıza tüm DTCF Birlik üyeleri adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Ercan ÇALIŞKAN

Contributor
Yorum bulunmamaktadır.
Konu: DTCF BİRLİK GENEL KURUL DUYURUSU

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.