DTCF-BİRLİK: “Türk aydınları olarak, içi boşaltılmaya çalışılan Turan ülkümüzün çağın şartlarına uygun bir şekilde yeniden hayat bulması, doğru tanımlanması, somutlaştırılması ve dünya Türklüğünü, özellikle genç kuşakları heyecanlandıracak etkin bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yukarıda sıralanan düşüncelerle hazırlanan bu bildirgenin, Türk milleti ve devletlerinin tercihlerinde dikkate alınmasını diliyoruz.”

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi‘nde 1980 öncesinde tahsil görmüş, bugün her biri birer akademisyen, eğitimci, yazar, şair olan Türk Milliyetçisi aydınların meydana getirdikleri bir platform olan DTCF-BİRLİK‘e bağlı DTCF-AKADEMİ üyesi 179 aydın bir “Turancılık Bildirgesi” yayınlayarak günümüz için Turan ve Turancılık kavramını analizini yaparak Türkiye’nin ve dünya Türklüğü’nün kurtuluşu olarak tek çarenin “Türk Birliği Ülküsü”nün ortak ideoloji  ve aksiyon olması gerektiğini açıkladılar.

DTCF-Birlik’in “Turancılık Bildirgesi” şu şekilde:

‘TURANCILIK’ BİLDİRGESİ

Turan ülküsü; bazı çevrelerce hayalci bir düşünce olarak yaftalanıp değersizleştirilmeye çalışılmıştır. Hâlbuki bu yüce ülkü; Türk’e muhteşem tarihinin yüklemiş olduğu sorumlulukların özüdür. Bu yüzden çağın şartlarına uygun biçimde yeniden tanımlanıp gündeme taşınması zaruri hâle gelmiştir.

Turan, Türk birliğidir. Kişilerle gönül, devletlerle iş birliğini amaçladığı gibi; Türklük duygusunun canlanmasında önemli rolü olan Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesinin hayata geçirilmesini hedef alır.

Turancılık, tarihi, töresi, ahlakı, coğrafyası, mitolojisi ve sanatıyla Türk uygarlığından beslenen millî bir düşünce sistemidir.

Turancılık düşüncesinin günümüzdeki ilk amacı, Türk devletlerinin sınırlarının birleştirilmesi değil; siyaset, ekonomi, ticaret, eğitim, silahlı kuvvetler gibi hayatın pek çok alanında iş birliği yapılmasını sağlamaktır.

Turancılık, Türk milletine dönük bir yapıyı ifade eder. Dünyanın neresinde bir Türk varsa, Turan ülküsünün doğal temsilcisidir.

Turancılık, bütün Türklerin refahını, bağımsız yaşamasını ve millî kimliğinin korunmasını amaç edinmiştir. Türk uygarlığı; sömürgeci ve insanlığı yok sayan bir zihnin değil, insanlık değerlerini önceleyen bir düşüncenin ürünüdür. Bu yüzden tarih boyunca sömürgecileri ürküten, mazlumlara güven veren bir sığınak olmuştur. Turan, bunalımda olan insanlık için de güvenli bir dünya sağlayacaktır.

Türk Devletlerinin dayanışmasını ve iş birliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Turancılık, bu devletlerin diğer ülkelerle ilişkilerine karşı ve müdahil değildir. Turan ülküsünün, Türk milleti ve devletleri dışındaki ülkeler ve toplumlarla ilişkileri açısından olumsuz değil; aksine geniş bir coğrafya ile teması sağlayacağından dolayı olumlu etkileri olacaktır. Ancak, Turancılık, Türk devletlerinin karşılaşacağı muhtemel tehditler karşısında birlikte hareket etmeyi ve iş birliğini zorunlu kabul eder. Karabağ’da, Azerbaycan’la Türkiye birlikte hareket etmiş ve işgal altındaki toprakların büyük kısmını kurtarmışlardır. Bu durum, iki Türk devletinin iş birliğinin somut sonucudur.

Turancılık, hiçbir millete düşmanlığı amaç edinmez. Turancılığı “ırkçılık”, “gericilik” diye yaftalayanlar kesinlikle ya gafil, ya art niyetli, ya da Türklüğün bilinçli düşmanlarıdır.

Turancılık; günümüzde çeşitli devletlerin ortak değerleriyle oluşturduğu birliklerin, Turan coğrafyasındaki somutlaşmış biçimi olan Turan ülkeleri iş birliğidir. Bu ülkü; Türk devletleri arasında serbest geçiş ve dolaşım kolaylığı sağlamayı, her alanda iş birliğini kolaylaştırmayı, iş ve güç birliğiyle Türk milletini en iyi şartlara kavuşturmayı, Türklerin toplumun bir parçası olarak varlığını devam ettirdiği ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi, dünyanın neresinde olursa olsun, her soydaşımızla iletişim sağlayabilmeyi hedefler.

Türklük ve Türk dünyası için faaliyet gösteren kuruluşlar bir araya gelmeli, ortak akılla Turan’a yürüyecek bir yol çizmelidir. Bütün Türklerin gururla birbirine söyleyeceği ‘Siz varsanız, biz varız.’ cümlesi, Turan ülküsünün başlangıç noktası olmalıdır. 20. yüzyılın başlarında bütün Türklüğün saldırıya uğradığı, zaferle çıkanın yalnızca Türkiye Türkleri olduğu unutulmamalıdır. “Siz varsanız, biz varız.” cümlesinin göstermiş olduğu asıl anlam budur. Sonuç olarak bütün Türkler birbirlerinin teminatıdır!

Türk aydınları olarak, içi boşaltılmaya çalışılan Turan ülkümüzün çağın şartlarına uygun bir şekilde yeniden hayat bulması, doğru tanımlanması, somutlaştırılması ve dünya Türklüğünü, özellikle genç kuşakları heyecanlandıracak etkin bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yukarıda sıralanan düşüncelerle hazırlanan bu bildirgenin, Türk milleti ve devletlerinin tercihlerinde dikkate alınmasını diliyoruz.

Türk ve Dünya kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

 

BİLDİRGEYİ İMZALAYANLAR

 

Yağmur TUNALI Yazar – Şair

Abdullah ŞALCI Eğitimci – Siyasetçi

Ahmet BAYRAKTAR Eğitimci

Ahmet DALAR Eğitimci

Ahmet HACIOĞLU Eğitimci

Ahmet KORGALI Eğitimci

Ahmet VAR Eğitimci

Ali BAYRAK Eğitimci

Ali KUZENCİK Eğitimci

Ali Osman KAPÇI Eğitimci

Ali YÖNTEM Eğitimci

Ali SABUNCUOĞLU Eğitimci

Arslan KÜÇÜKYILDIZ Yapımcı – Yönetmen – Yazar

Ayhan ACAR Eğitimci

Ayşe TAMER Eğitimci

Ayten ALTAYLI Eğitimci

Baki KARABIÇAK İşadamı

Bayram SÖNMEZ E. Öğretim Görevlisi

Behçet Kemal GÜRSOY Eğitimci

Bilgi YILMAZ Eğitimci

Birol ONAT Eğitimci

Bünyamin AKSUNGUR Sanatçı

Celal DEMİRAY Eğitimci

Cengiz ASLAN Araştırmacı Yazar

Dr. Ayhan PALA Akademisyen

Doç. Dr. Mehmet SARI Akademisyen

Doç. Dr. Yusuf Ziya BİLDİRİCİ Akademisyen

Dr. Arslan TEKİN Eğitimci – Gazeteci – Yazar

Dr. İbrahim KARAER Akademisyen

Dr. İlhan PALALI Akademisyen

Dr. Kürşat KURTULGAN Akademisyen

Dr. Leyla KAPLAN Akademisyen

Dr. Muzaffer KILIÇ Akademisyen

Dr. Süleyman ÜNÜVAR Akademisyen

Dr. Zülal DEMİREZEN Akademisyen

Dursun KEPÇEOĞLU Eğitimci – Şair

Ercan ÇALIŞKAN Eğitimci – Yazar

Ercan KARAYERLİ Eğitimci

Ercan PEHLİVAN Eğitimci

Ergin DEMELİOĞLU Eğitimci

Erkan ÖLMEZ Eğitimci

Erol AKŞEN Eğitimci

Esat BÜTÜN Eğitimci – 20. Dönem Milletvekili

Esat PALAMUTOĞLU Eğitimci

Ethem GÖKTÜRK Eğitimci

Fahri ÇETİNKAYA Eğitimci

Fatma ERDOĞDU Eğitimci

Fatma ARICA ÖLMEZ Eğitimci

Fatma KOÇ ÖZKUL E. Öğretim Görevlisi

Feridun YILDIZ Eğitimci – Gazeteci – Siyasetçi

Fikriye ARAZ ÖZTÜRK Eğitimci

Firdevs AKGÜN Eğitimci

Fitnaz BULUT Eğitimci

Gökhan TÜRKMENOĞLU Eğitimci

Gürol DELİCE Eğitimci

Hacı Mehmet YILMAZ Eğitimci

Hakan GEDİK Eğitimci

Halil YİĞİT Eğitimci

Halit TOKGÖZ Eğitimci

Haluk FATI Eğitimci

Haluk GÖKÇE Eğitimci

Hanife DEMİRHAN Eğitimci

Hasan Ali DOĞAN E. Öğretim Üyesi

Hasan Kalimci Yazar

Hasan TÜLKAY Eğitimci

Hatice DEVRİM Eğitimci

Hayret YILDIZ Eğitimci

Hikmet MERT Eğitimci

Hilmi OLCA Eğitimci

Hüseyin DENİZ Eğitimci

Hüseyin IŞIK Eğitimci

İbrahim ARIKOĞLU Eğitimci

İbrahim EKİNCİ Eğitimci

İbrahim ŞEKER Eğitimci

İbrahim YALÇINKAYA Eğitimci

İlyas COŞKUN Eğitimci

İrfan KOCAKAHYA Eğitimci – TFF Gözlemci

İrfan YILMAZ Eğitimci

İsmail DEMİRHAN E. Vali Yard.

İsmail KANDEMİR Eğitimci

İsmail ŞENOL Gediz E. Belediye Başkanı

İsmail ÜNLÜ Eğitimci

İsmail VAYVAYLI Eğitimci

İsmet İPEK Eğitimci

Levent ÇAĞIRAN Eğitimci

Mehmet AYKANAT Eğitimci

Mehmet Gökhan TÜRKMENOĞLU Antropolog

Mehmet YAPRAK Eğitimci – Hukukçu

Mehmet YEŞİLÖZ Eğitimci

Mehmet YILMAZ Eğitimci

Meral GÖKDEMİR Eğitimci

Meryem KARACA Eğitimci

Metin TÜRKOĞLU Eğitimci

Metin DAĞISTANLI Eğitimci

Metin ÖZDEMİR Eğitimci – E. Albay

Muharrem ERDOĞAN Eğitimci – E. Albay

Muhittin GÜMÜŞ Eğitimci

Mukadder ALTAYLI Eğitimci

Murat ÖZYİĞİT Eğitimci

Musa AŞIK Eğitimci

Mustafa ERKILAVUZ Eğitimci

Mustafa ERTÜRK Eğitimci

Mustafa KAPLAN Eğitimci – Hukukçu

Mustafa SÖNMEZ Eğitimci

Mustafa Tanju GÖZER Eğitimci

Mustafa TOMBULOĞLU Eğitimci – Gazeteci

Mustafa ÜMİT Eğitimci

Mümin BÜYÜK Eğitimci

Münir TAŞBAŞ Eğitimci

Naim AYDOĞDU Eğitimci

Necmettin ÖZGÜRSOY Eğitimci

Nevzat KAVUN Eğitimci

Nur ÖZBAY Eğitimci

Nuray SAKALLI AÇIKGÖZ Eğitimci

Nurcan KANDEMİR Eğitimci

Nurettin SATKIN Eğitimci – Hukukçu

Nurhayat PALAMUTOĞLU Eğitimci

Nuri SARIHAN Eğitimci

Nurten ALTUNTAŞ Eğitimci

Oğuz Beyler KOÇLU Eğitimci – Hukukçu

Osman KARA Eğitimci

Osman KÖROĞLU Eğitimci

Osman YALNIZ Eğitimci

Ömer Faruk BEYCEOĞLU Eğitimci

Ömer Faruk ŞANLI Eğitimci

Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELİK Akademisyen

Prof. Dr. Ayşe İLKER Akademisyen

Prof. Dr. Bünyamin TIRAŞ Akademisyen

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Akademisyen

Prof. Dr. Erdal AÇIKSES Akademisyen

Prof. Dr. Hale ŞIVGIN Akademisyen

Prof. Dr. Halit ÇAL Akademisyen

Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK Akademisyen

Prof. Dr. Kadir KASALAK Akademisyen

Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ Akademisyen

Prof. Dr. Mehmet AKGÜN Akademisyen

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ Akademisyen

Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Akademisyen

Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ Akademisyen

Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ Akademisyen

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN Akademisyen

Prof. Dr. Nusret ÇAM Akademisyen

Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY Akademisyen

Prof. Dr. Salih ÇEÇEN Akademisyen

Prof. Dr. Selma YEL Akademisyen

Prof. Dr. Sezai BALCI Akademisyen

Prof. Dr. Şener DEMİREL Akademisyen

Prof. Dr. Üçler BULDUK Akademisyen

Prof. Dr. Vahit ÇALIŞIR Akademisyen

Prof. Dr. Vahit TÜRK Akademisyen

Prof. Dr. Yılmaz KURT Akademisyen

Ramazan ACAR E. Öğ. Kd. Albay

Raşid DEMİRTAŞ Yapımcı-Yönetmen

Reşat GÜREL Eğitimci – Yazar

Sabire Canan MUŞMAL Eğitimci

Salah KAHVECİOĞLU Eğitimci

Salih AKÇA Eğitimci

Salih ATMACA Eğitimci

Salih DEVECİ Eğitimci

Salih YILDIRIM Eğitimci

Sami İL Eğitimci

Savaş IRMAK Eğitimci

Sebahattin KÖROĞLU Eğitimci

Suzan AYDIN YAPRAK Eğitimci

Şener METE Sunucu

Şerif KUTLUDAĞ E. Öğr. Gör. – Yazar – Şair

Şinasi BAŞAL Eğitimci

Şükrü NİŞANCI Eğitimci

Tahir YURTSEVER Eğitimci

Teslime DUMAN Eğitimci

Turgay ÇALIŞKAN Eğitimci

Turgut SARI Eğitimci

Tülay ALPASLAN Eğitimci

Türkmen ÇAĞRI Eğitimci

Ülkü DEMİRCİ BEKTAŞ Eğitimci

Ümit ALPARSLAN Eğitimci

Ümmü KURTULGAN Eğitimci

Yaşar KÖSE Eğitimci

Yaşasın ÜNALAN Eğitimci

Yusuf DEMİRLİ Eğitimci

Yusuf ERDOĞDU Eğitimci

Yusuf İzzet KILINÇER Eğitimci

Zeki TAŞDEMİR Eğitimci

Zekiye YEŞİLÖZ Eğitimci

Zeynel KORKMAZ Eğitimci – Yönetmen

Kaynak: https://haberiniz.com.tr/gundem/dtcf-birlik-butun-turkler-birbirlerinin-teminatidir-30112020/

http://arslanevi.blogspot.com/
Do you like Arslan KÜÇÜKYILDIZ's articles? Follow on social!
Yorum bulunmamaktadır.
Konu: Bütün Türkler Birbirinin Teminatıdır

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.