DTCF BİRLİK’in hazırladığı Turancılık Bildirisi Azerbaycan basınında şöyle duyuruldu:        

Turançılıq tərəfdarlarına müraciət yayıldı

Türkiyədə fəaliyyət göstərən “Dil, Tarix və Coğrafiya Fakültəsi Məzunları” Dərnəyi Turançılıq ideyasının türk milləti, türk ictimaiyyəti üçün önəmini əks etdirən bəyanat yayıblar. Bəyanatda Türk dövlətlərini, təşkilatlarını birliyə, əməkdaşlığa səsləyən fikirlər yer alıb. Eyni zamanda bildirilir ki, bu, Turançılıq ideyasının həyata keçirilməsi üçün də böyük əhəmiyyət daşıyır.

Musavat.com-a göndərilən bəyanatda bildirilir ki, bəzi dairələr Turançılıq ideayasını xəyali düşüncə kimi qələmə verərək, unutdurmağa çalışırlar. Qeyd edilir ki, bu böyük ideya türkün möhtəşəm tarixinin, üzərinə qoyulan məsuliyyətinin əsas mahiyyətidir:

“Turan bir Türk birliyidir. Turançılıq tarixi, ənənəsi, etikası, coğrafiyası, mifologiyası və incəsənəti ilə Türk sivilizasiyasından qidalanan milli düşüncə sistemidir.

Bu gün Turançılığın ilk hədəfi Türk dövlətlərinin sərhədlərini birləşdirmək deyil, siyasət, iqtisadiyyat, ticarət, təhsil və silahlı qüvvələr kimi bir çox həyati əhəmiyyət kəsb edən sahələrdə əməkdaşlığı təmin etməkdir.

Turançılıq Türk millətinin birliyini ifadə edir. Dünyada harada bir nəfər də olsa türk varsa, o, həmin yerdə Turan ideyalarının bir təmsilçisidir.

Turançılıq bütün türklərin rifahının, müstəqilliyinin və milli kimliyinin qorunmasını təmin etməyi hədəfləyir. Bu, insani dəyərlərə üstünlük verən bir düşüncədir”.
Bəyanatda həmçinin qeyd edilib ki, Turançılıq heç bir millətə qarşı düşmənçilik məqsədi daşımır: Turançılığı “irqçilik” və ya “irticaçılıq” kimi qələmə verənlər mütləq ya qafil niyyətli və ya şüurlu olaraq Türklüyün düşmənləridir. Turançılıq Türk dövlətləri üçün ola biləcək təhdidlərin qarşısını birlikdə almağı, əməkdaşlıq etməyə məcburi hesab edir. Qarabağ savaşında Türkiyə Azərbaycanla birlikdə hərəkət etdi və işğal olunmuş ərazinin böyük bir hissəsi azad edildi. Bu vəziyyət iki Türk dövləti arasındakı əməkdaşlığın konkret nəticəsidir. Türkçülük və Türk dünyası üçün fəaliyyət göstərən təşkilatlar bir araya gələrək, sağlam düşüncə ilə Turana doğru addımlamalıdırlar,-deyə bəyanatda bildirilib.

Qeyd edək ki, bəyanatı 186 nəfər imzalayıb.

Kaynak: https://musavat.com/news/turanciliq-terefdarlarina-muraciet-yayildi-metn_759080.html

Contributor
Yorum bulunmamaktadır.
Konu: Azerbaycan Basınında DTCF Birlik

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

‘Ortak Değerimiz Atatürk’ bildirisine destek ver

Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve

Ortak Değerimiz Atatürk

ATATÜRK! TÜRK MİLLETİ SANA MİNNETTARDIR

Her millet, sahip olduğu değerlerle geleceğini inşa eder. Geleceğin harcı olan değerlerine sahip çıkan milletler, geçmişten ders çıkararak, gelecekte aynı hataların tekrar edilmemesi için millî bir hafıza oluşturur. Bu hafızanın en önemli değeri, Millî Mücadele’nin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e periyodik olarak uzun zamandır yapılan saldırılarla karşı karşıyayız. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ayasofya’da hem protokolün hem de milletimizin gözü önünde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi bir esaret belgesi olan Sevr Antlaşması’nı tarihin çöplüğüne atan Mustafa Kemal Atatürk, bir savaş ve diplomasi kahramanı olarak, Fatih’in emaneti İstanbul’umuzu, başta Ayasofya olmak üzere, camileri ve tarihî eserleriyle yeniden milletimize kazandırmıştır. Yine Trakya ve Batı Anadolu’yu Yunanistan; Doğu Anadolu’yu da Ermenistan olmaktan kurtarmış, ezanımızı susturmamış, Misak-ı millî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mart 1924’te, halkı aydınlatma, İslam’ın Kur’an’a göre yaşanmasını sağlama, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadet yerlerini yönetme görevlerini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştur. Ayrıca Kur’an’ın tefsiri görevi Atatürk tarafından Elmalılı Hamdi Yazır’a verilmiş ve “Hak Dini Kur’an Dili” böylece ortaya çıkmıştır. Kur’an’ın Türkçe tefsiriyle Türkler, dinini öz kaynağından, kendi dillerinden okumaya ve öğrenmeye başlamışlardır.

Hâl böyleyken son yıllarda Millî Mücadele’mizin millî ve manevi mimarı Mustafa Kemal Atatürk, maalesef periyodik saldırılara maruz kalmaktadır. Bir millete sinsice düşmanlık etmenin yollarından biri, o milletin kahramanlarını itibarsızlaştırmaktır. Bunun en kolay yolu ise dinimizi kirli emellerine alet etmektir.

Son olarak Ayasofya’daki icazet töreninde bir imam Ayasofya’yı kastederek; anlatım bozukluklarıyla dolu “…Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze hâline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir!… Yarabb’i bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma!” gibi suç oluşturan ifadeler kullanmış ve haklı olarak bu söylem halkımızda büyük bir infiale yol açmıştır.

Atatürk, emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin planlarını bozan bir lider olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ülkemizin en başta gelen birleştirici ve bütünleştirici unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı yapılan bu saldırı aslında onun silah arkadaşlarına, Türk milletinin birlik ve beraberliği ile Cumhuriyet’imize yöneliktir. Atatürk’e yapılan ve yapılacak olan saldırıların nihai hedefi Türk milletidir, Türk devletidir. Bu bakımdan bu ve benzeri saldırıların hedefinin Türk devleti ve milleti olduğu konusunda halkımızı uyarmayı, vatanını ve milletini seven bir grup olarak görev addederiz.

Hedeflerine ulaşmak için geçmişte de bazı cahil kimseleri kullananlar, bugün de aynı yöntemlerle hareket etmektedir. Bu son saldırının kaynağının da aynı güçler olduğu şüphesizdir. Millî ve manevi değerlerimize, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine, her türlü tarihî mirasımıza yönelik saldırılar nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, millî birliğimizi asla bozamayacaktır. Aşağıda imzaları bulunan DTCF Birlik üyeleri ve Türk aydınları olarak bu çirkin ve kötü niyetli ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.

DTCF Birlik Üyeleri

**İmza: **

Bildiriyi paylaşarak destek verebilirsiniz:

 

En çok beğenilenler

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.