Derleme

  1. Derleme
OĞUZ ATA ARMAĞANI TOPAK EVİMİZ Konar-göçer Bekdik Türkmenleri yüzlerce yıl, bu topak evlerde yaşadılar. Türkler, göçebe değillerdir; “göçerevli”dirler. Kışın kışlaklarda, yazın yayla/k/larda yaşarlar. Vatansız değillerdir; geldikleri yer belli, gidecekleri yer bellidir. Bekdik Türkmenleri; yirmi dört Oğuz boyundan Avşarlar’ın bir koludur. Bekdik kelimesinin menşei tam olarak bilinmiyor. Bazı târihî kaynaklar, Avşarlar’ın “Beğdili” (بگدلی) boyundan olduğunu yazıyor. […]
  1. Derleme
BEKDİK TÜRKMENLERİNDE KONAR-GÖÇERLİK Bardı eren konuk körp kutka sakar  Kaldı yavuz oyuk körüp evni yıkar.(Konuk gördüğünde uğur sayan kimseler gitti,Bir karartı gördüğünde çadırını yıkan kötüler kaldı.)Kaşgarlı MahmutOsmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey evlatlarına : ”Olmasın ki oturak olasız ki beylik, Türkmenlik ve Yörüklük edenlere kalır”Konar-göçerlik, Türkler’de aynı zamanda hürriyet ve istiklali korumanın da gereği olarak görülüyordu. […]
  1. Derleme
OĞUZ ATA ARMAĞANI TOPAK EVİMİZ Konar-göçer Bekdik Türkmenleri yüzlerce yıl, bu topak evlerde yaşadılar. Türkler, göçebe değillerdir; “göçerevli”dirler. Kışın kışlaklarda, yazın yayla/k/larda yaşarlar. Vatansız değillerdir; geldikleri yer belli, gidecekleri yer bellidir. Bekdik Türkmenleri; yirmi dört Oğuz boyundan Avşarlar’ın bir koludur. Bekdik kelimesinin menşei tam olarak bilinmiyor. Bazı târihî kaynaklar, Avşarlar’ın “Beğdili” (بگدلی) boyundan olduğunu yazıyor. […]
  1. Derleme
Türk Kaplanı/Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa’nın* Askeri Kızılca Köyü İmamı, Domuzcu Hoca/Domuz Hocası “Evlatlarım! Bir söz verdik. Bu kutlu şehri isyancılara vermeyeceğiz,′ diyerek, elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Ta ki son mermi, son er ve son kana dek… Bu azim, bu kararlılık bize dayanma gücü verecektir. Bunu hiç unutmayın! Ümitsiz olmayınız. Bakın, bayrağımıza iyi bakın. Herhangi bir […]
  1. Derleme
Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, pire hammal iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken; bir kadın ve bir küçük oğlu varmış. Gel zaman git zaman, küçük oğlan büyümüş. Yapacak iş aramış. Bir gün annesine “Ana, babamın mesleği neydi, ben onu yapacağım.” demiş. Annesi de, “Şu makası […]
  1. Derleme
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, pire hammal iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir kadın ile bir oğlan çocuğu varmış. Fakirlermiş. Ana bu ya çalışır çabalar çocuğunu yedirir içirir, beslermiş. Gel zaman, git zaman oğlan büyümüş. Büyümüş büyümesine de anacığı da yaşlanmış. Elden etekten düşmüş. […]

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.