Azerbaycan

  1. Makale
TÜRKLER ANADOLU’YU TANIYOR Türklerin Anadolu’ya olan ilgilerinin Selçuklularla başlamadığı, uzun tarihleri boyunca pek çok kere bu ülkeye geldikleri, bir kısmının bu ülkede kalıp zamanla yerli halklar içerisinde eridiği, bir kısmının dönüp geri gittiği bilinmektedir. Tarihin tanıklığına göre Anadolu’ya gelişler bazen fetih hareketleri dolayısıyla, bazen başka ülkelerin orduları içerisinde savaşmak üzere, bazen de zorunlu yerleştirmeye tabi […]
  1. Makale
SELÇUKLU KOLLARI Törenin buyruğu olur Türk devlet geleneğinin önemli yönlerinden biri, devletin kağanlık soyuna mensup kişiler arasında pay edilmesi ve törenin, kağanlık soyuna mensup her erkeğe taht için ben de varım deme hakkını tanımasıdır. Bu iki gelenek, tarihte kurulan Türk devletlerinin ömürlerinin uzun olmamasının temel sebepleridir, ancak bu iki gelenek, devletin kısa sürede ortadan kalkmasına […]
  1. Makale
O 20 Ocak’ta İzmir’deydik. İdealizmi nesilleri beslemeye yetecek büyük gönül adamı Prof Dr. Turan Yazgan 60 kişilik bir sanatçı grubunu Azerbaycan’dan Türkiye’ye getirmişti. Faaliyetleri TRT’den yayınlıyorduk. Ben de yayınları koordine ediyordum. Program başlamak üzereydi; ancak acı haber tıklım tıklım dolu kapalı spor salonu’na kurşun gibi indi. O günlerde (Lenin) Azadlık Meydanı’nda, Türklük davasına vurgun, şaşmaz […]
  1. Şiir
AZERBAYCAN ŞAHLANIŞINA    Karabağ’da talan var,  Bağa iti salan var İtlerin sürüsüne , Bir kurt gibi dalan var.   Karabağ’da kala’n var Öcümüzü  alan var, Türk askeri bir şahin,  Pençesinde yılan var   Karabağ’da kara var,  Yüreğimde yara var Yaremde güller açmış,  Tez müjde ver yara var.   Karabağ’da çiçek var , Hem al,yeşil, göğçek […]

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.