Bayram SÖNMEZ's articles

  1. Derleme
BEKDİK TÜRKMENLERİNDE KONAR-GÖÇERLİK Bardı eren konuk körp kutka sakar  Kaldı yavuz oyuk körüp evni yıkar.(Konuk gördüğünde uğur sayan kimseler gitti,Bir karartı gördüğünde çadırını yıkan kötüler kaldı.)Kaşgarlı MahmutOsmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey evlatlarına : ”Olmasın ki oturak olasız ki beylik, Türkmenlik ve Yörüklük edenlere kalır”Konar-göçerlik, Türkler’de aynı zamanda hürriyet ve istiklali korumanın da gereği olarak görülüyordu. […]
  1. Fıkra
Bir Avşar/Bekdik köyünde babası oğluna kızar, oğul camiye kaçar. Baba tehditle oğlunun dışarı çıkmasını ister , oğul çıkmaz Baba ”Çık dışarı , beni bu yaştan sonra camiye sokma ” der. Yine Aksaray Bekdik köyünde ilk kez ezan  okunduğunu duyan çevre köylerden ve bağlı ilçesi Sariyahşi’den hemşerilerimiz şaşırarak : ”Bat dünya bat, Bekdik’de ezan okunuyor!)” diyerek […]
  1. Derleme
OĞUZ ATA ARMAĞANI TOPAK EVİMİZ Konar-göçer Bekdik Türkmenleri yüzlerce yıl, bu topak evlerde yaşadılar. Türkler, göçebe değillerdir; “göçerevli”dirler. Kışın kışlaklarda, yazın yayla/k/larda yaşarlar. Vatansız değillerdir; geldikleri yer belli, gidecekleri yer bellidir. Bekdik Türkmenleri; yirmi dört Oğuz boyundan Avşarlar’ın bir koludur. Bekdik kelimesinin menşei tam olarak bilinmiyor. Bazı târihî kaynaklar, Avşarlar’ın “Beğdili” (بگدلی) boyundan olduğunu yazıyor. […]
  1. Derleme
Türk Kaplanı/Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa’nın* Askeri Kızılca Köyü İmamı, Domuzcu Hoca/Domuz Hocası “Evlatlarım! Bir söz verdik. Bu kutlu şehri isyancılara vermeyeceğiz,′ diyerek, elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Ta ki son mermi, son er ve son kana dek… Bu azim, bu kararlılık bize dayanma gücü verecektir. Bunu hiç unutmayın! Ümitsiz olmayınız. Bakın, bayrağımıza iyi bakın. Herhangi bir […]
  1. Anı
1972-73 öğretim yılında DTCF’ye kaydoldum. Konya Yurdunda kalıyordum. Hafta sonları, YIBA’da (Yıldırım Beyazıt Çarşısı) ocağımızın seminerleri olurmuş. Orada dinlediğim ilk seminerci, Ahmet Bican Ercilasun’du. Bir hafta sonu seminerinde Başbuğ konuşacaktı. YIBA’nın merdivenlerine iki geçeli sıra olduk. Başbuğ göründü ve gür bir ses, “Başbuuuuğ!” çekti. Koro hâlinde ve yüksek sesle cevap verdik: “Başbuğ Türkeş! Başbuğ Türkeş!..” […]

Giriş

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.